logo print

Voor artsen: opvragen resultaten

De resultaten worden verstuurd via Medibridge. De resultaten zijn te consulteren onder de volgende webadressen: 

Van alle patiënten die gekend zijn in het AZ Lokeren, kunnen via het CPD (centraal patiëntendossier) de volgende zaken geconsulteerd worden:

  • Laboresultaten: De resultaten kunnen via automatische mail naar de huisartsen. De mail kan zelf ingesteld worden op vraag van de behandelde arts, bijvoorbeeld elke dag op hetzelfde uur. Met checkers worden resultaten en processen gecontroleerd. Er zijn doorbellimieten ingesteld waardoor het secretariaat via de telefoonlijst een overzicht krijgt van alle afwijkende resultaten die doorgebeld moeten worden.
  • Medische beelden: Via PACS on web is het niet meer nodig met CD-roms te werken voor radiologische beelden. Artsen kunnen online alle radiologische beelden bekijken. Indien de aanvragende arts van de regio Lokeren is kan hij automatisch de beelden en het protocol raadplegen via de website http://rx.azlokeren.be 
    Een arts die normaal geen toegang heeft kan het onderzoek bekijken ofwel via een referentienummer (code) ofwel via een rechtstreekse toegang die we via mail kunnen toekennen. Het referentienummer is te verkrijgen op de afdeling medische beeldvorming en kan onmiddellijk na het onderzoek meegegeven worden.
  • Ontslagformulieren
  • Spoedverslagen

Indien je voor de bovengenoemde beveiligde websites een login en paswoord wenst aan te vragen, kan je telefonisch terecht bij de informaticadienst van het AZ Lokeren via 09 340 83 78 of per mail via informatica@azlokeren.be