logo print

Instructies aanvraagformulieren

Laboratoriumonderzoeken worden schriftelijk aangevraagd via een aanvraagformulier. De aanvragende arts is verantwoordelijk voor een correct ingevuld aanvraagformulier.

Om een correct rapport te kunnen afleveren dient het laboratorium over de nodige informatie te beschikken bij een aanvraag. Daarnaast dient een aanvraag aan een aantal wettelijke vereisten te voldoen (gemarkeerd met een asterisk *). Het is de verantwoordelijkheid van de aanvragende arts dat het aanvraagformulier correct is ingevuld.

1. Administratieve gegevens van de patiënt

  • naam, voornaam, adres, geboortedatum, geslacht*
  • mutualiteitsgegevens
  • opnamenummer, indien van toepassing

In praktijk worden deze gegevens aangebracht o.v.v. een patiëntklever (gegenereerd bij inschrijving in het ziekenhuis). Voor stalen afgenomen buiten het ziekenhuis is een klever van de mutualiteit vereist.

2. Administratieve gegevens van de voorschrijver

  • naam, voornaam, adres en identificatienummer* (of stempel van de arts)
  • handtekening*

3. Datum aanvraag*

4. Datum (en uur) afname*

5. Aangevraagde analyses

Kruis aan per individuele analyse. De aanvraagformulieren vermelden de meeste routine laboratoriumonderzoeken. Analyses die niet expliciet zijn vermeld, kunnen steeds genoteerd worden in het vak ‘Ander’.

6. Klinische inlichtingen*

Verplicht voor analyses met diagnoseregel. Ook zeer nuttig voor de interpretatie van tal van andere testen en zeker onmisbaar bij aanvragen voor microbiologische analyses.

Opgelet!

Hou rekening met de cumul- en diagnoseregels opgelegd door het RIZIV. Voor analyses die geen RIZIV-nomenclatuur hebben of die niet voldoen aan de RIZIV-regels kan een bepaald tarief aan de patiënt aangerekend worden. Deze info is terug te vinden in de labogids.