logo print

Visie op IV/PO-switch

Medicatie wordt alleen via een injectie gegeven indien dat medisch noodzakelijk is en wanneer een gelijkwaardig middel in orale vorm niet beschikbaar is. Voor medicatie met een gelijkwaardige biologische beschikbaarheid wordt het toedienen van medicatie per os ten opzichte van medicatie per injectie gestimuleerd. Alsook de switch van intraveneuze toediening naar per orale toediening zodra de patiënt in de mogelijkheid is om te slikken wordt aanbevolen.

Wanneer orale behandeling overwegen?

De therapie van de patiënt is de verantwoordelijkheid van de behandelende arts. De omschakeling van de intraveneuze therapie naar een per orale therapie gebeurt steeds op advies van de arts.
Een orale behandeling kan overwogen worden als:

• De patiënt klinisch stabiel is: 
Geen indicatie die IV-therapie vereist (dus niet in geval van meningitis, endocarditis, infecties bij neutropenie, ongedraineerde abcessen, osteomyelitis, infecties van geïmplanteerd materiaal enz.).
Significante daling van de infectieparameters: temperatuur, leukocytose, CRP.
Geen onverklaarbare tachycardie.
• Orale absorptie van het geneesmiddel is mogelijk:
De patiënt is in staat om orale medicatie in te nemen (per os of via maagsonde).
Er zijn geen tekens van malabsorptie (braken, diarree, gastro-intestinale chirurgie).
•  Het oraal product een gelijkwaardige biologische beschikbaarheid heeft.

In de praktijk blijkt een IV-PO switch meestal mogelijk na 48-72 u intraveneuze therapie.

Waarom switchen?

De omschakeling van IV naar PO medicatie brengt een aantal voordelen met zich mee:

•  Meer comfort voor de patiënt: de patiënt heeft geen infuus meer nodig, bijgevolg
    Meer bewegingsvrijheid.
    Verlaagd risico op complicaties (minder risico op catheterinfecties).
    Eventueel kortere verblijfsduur in ziekenhuis.
•  Tijdswinst voor de verpleging: verpleegkundige besteedt minder tijd aan de toediening.
•  Orale therapie is even doeltreffend als intraveneuze therapie.
•  Daling van de kosten: goedkopere behandeling door voordelen voor patiënt en verpleging en door een   lagere kostprijs van orale geneesmiddelen.

Evaluatie

Jaarlijks doet de apotheek een evaluatie wat betreft de verhouding intraveneuze medicatie ten op zicht van per orale medicatie. Dit dient als basis voor (bijkomende) acties.