logo print

Visie op fixatie

Het AZ Lokeren streeft naar een fixatiearme zorg, met oog voor de specifieke behoeften van de patiënten. Respect voor de autonomie, de waardigheid, het integrale welzijn en de zelfredzaamheid van de patiënt zijn belangrijke aandachtspunten in de zorgverlening.

Indicatie

De algemene regel is dat in principe geen vrijheidsbeperking van de patiënt plaatsvindt. Indien er dwingende redenen bestaan om toch van vrijheidsbeperkende maatregelen of middelen gebruik te maken, hanteren we hiervoor het geformuleerde beleid.

Waarom gaan we toch fixeren?

Afspraken maken met de patiënt is onmogelijk EN alternatieven voor fixatie hebben onvoldoende effect EN een van volgende voorwaarden moet aanwezig zijn:

  • De patiënt heeft een levensnoodzakelijke behandeling nodig.
  • De patiënt veroorzaakt onacceptabele risico’s voor zijn eigen veiligheid.
  • De patiënt veroorzaakt onacceptabele risico’s voor de veiligheid van zijn omgeving.

Tegenindicatie

  • Er is een volwaardig alternatief voor fixatie voorhanden.
  • Er is een specifieke tegenindicatie voor het fixatiemiddel aanwezig.

Een zeer goede afweging van de voor- en nadelen staat voorop, met prioritaire aandacht voor alternatieven voor fysieke fixatie, een geïndividualiseerde zorgaanpak, een interdisciplinair besluitvormingsproces (inclusief de ‘oudere’ persoon en zijn familie) en een gericht instellingsbeleid. Op die manier willen we verantwoord omgaan met fysieke fixatie in het ziekenhuis, steeds in overleg met de patiënt en zijn familie.

Door een eerlijke en maximale informatieverstrekking willen we de keuzemogelijkheden bekijken en samen kiezen voor de meest menswaardige en haalbare keuze. De beslisboom helpt om deze visie in de praktijk te brengen.

Klik hier voor de beslisboom fixatie.