logo print

Visie op dwangmedicatie

Het gebruik van dwangmedicatie vormt een onderdeel van ons agressieprotocol. In dat agressieprotocol wordt de nadruk gelegd om eerst andere technieken (o.a. gesprekstechnieken) te gebruiken alvorens over te gaan tot gebruik van dwangmaatregelen, medicatie is daarvan een onderdeel. 

Via deze link kan je het volledige agressieprotocol bekijken. Hieronder geven we kort weer wanneer dwangmedicatie zou kunnen worden gebruikt indien agressie aanhoudt:

Betekenis

Dwangmedicatie is het toedienen van medicatie (bv. middelen om te kalmeren) tegen de zin van de patiënt. Men mag dit enkel gebruiken om therapeutische redenen. In het AZ Lokeren wordt het gebruik slechts in uitzonderlijke gevallen toegepast. 

Doel 

Het uiteindelijke doel om dwangmedicatie te gebruiken is verschillend bij elke patiënt. Mogelijke doelen kunnen zijn:

  • Vermijden van ernstige materiële schade.
  • Vermijden van lichamelijke schade bij anderen.
  • Vermijden dat de patiënt zichzelf schade toebrengt.
  • ...

Beslissing tot toedienen 

De vraag tot toedienen kan komen van zowel de arts als de verpleegkundige. Het is de behandelend arts, en in acute gevallen de spoedarts, die de beslissing neemt om eventueel dwangmedicatie te gebruiken.
Wanneer deze maatregel wordt toegepast, wordt dit genoteerd in het patiëntendossier.
De familie wordt zo snel mogelijk ingelicht.