logo print

Veelgestelde vragen samenwerking AZ Lokeren - AZ Nikolaas

Beste inwoner van Lokeren,

We beseffen dat er veel vragen zijn met betrekking tot de toekomst van het ziekenhuis in Lokeren. We kunnen al veel informatie verstrekken, maar hebben nog niet op alles een pasklaar antwoord.

Om tegemoet te komen aan alle vragen en om continu up-to-date te kunnen blijven werd op deze website een aparte pagina opgestart met veelgestelde vragen (FAQ). Telkens er nieuwe informatie beschikbaar is, wordt dit op de pagina aangevuld. Neem dus regelmatig een kijkje als je meer informatie wil.

Staat je vraag niet in de lijst?

Aarzel niet een bericht te sturen naar communicatie@azlokeren.be, dan kunnen we nagaan of er hierover al een antwoord op de webpagina kan worden gezet.

 

Sluit het ziekenhuis in Lokeren zijn deuren?

Het algemeen ziekenhuis in Lokeren is momenteel een acuut ziekenhuis. Vanaf 01.01.2022 gaat het ziekenhuis in Lokeren een fusie aan met het ziekenhuis in Sint-Niklaas. In het kader van deze fusie wordt er aan een toekomstplan gewerkt voor de site. Enerzijds zal er een ruim ambulant aanbod zijn waardoor de mensen uit de brede regio dichtbij huis een consultatie, onderzoek of ambulante oncologische behandeling zullen kunnen krijgen. Anderzijds komt er ook een locomotorisch en orthopedisch centrum op de site met de focus op orthopedie en revalidatie. Het ziekenhuis sluit dus de deuren niet, maar krijgt wel een andere invulling.

Deze omschakeling is niet voor morgen. Er dienen heel wat stappen te worden gezet alvorens dit project ten volle zal gerealiseerd worden. Sap voor stap zal de communicatie gebeuren van alle veranderingen nodig om tot deze nieuwe invulling te komen.

Wat zal er gebeuren met de werknemers van het AZ Lokeren? Zullen zij hun job verliezen? Hebben ze nog werkzekerheid, maar zullen ze een andere job/jobinhoud krijgen?

Geen van de werknemers zal zijn/haar job verliezen. Voor elk van hen is er werkzekerheid. Voor elke werknemer is een één-op-één gesprek voorzien om de individuele mogelijkheden na te gaan. Voor sommigen zal dit dezelfde jobinhoud op een andere locatie zijn, anderen zullen op dezelfde locatie blijven en een andere jobinvulling krijgen. Er zijn ook werknemers voor wie er weinig tot niets verandert.

Wat is een focused clinic?

Een focused clinic is een term afkomstig uit de industrie. Vertaald naar de gezondheidszorg en de ziekenhuizen wil dit zeggen dat men expertise gaat bundelen door operatiezalen, dagziekenhuizen voor chirurgie en beddenhuizen samen te brengen rond een bepaalde pathologie. Dit  komt de kwaliteit en kostenefficiëntie ten goede.

Wat is een locomotorisch en orthopedisch centrum?

Dit is een ziekenhuis waar de focus ligt op de orthopedische patiënt, gaande van diagnose over ingreep tot revalidatie. De locomotorische factor heeft te maken met het revalidatie gedeelte.

De kinderafdeling werd gesloten. Kunnen we nu niet meer terecht in Lokeren als ons kind ziek is?

De afdeling werd inderdaad samengevoegd met de kinderafdeling in Sint-Niklaas. In geval van nood aan hospitalisatie zullen de patiëntjes opgenomen worden op de kinderafdeling op de campus Sint-Niklaas van het AZ Nikolaas. De dagelijkse continuïteit van de raadpleging bij de kinderartsen wordt gegarandeerd in het AZ Lokeren. Afspraken voor raadpleging bij de kinderartsen kunnen aangevraagd worden via het telesecretariaat van het AZ Lokeren, bereikbaar via tel. 09 340 83 85. Voor spoedgevallen zijn ouders met hun kind ook nog steeds welkom op de spoed van het AZ Lokeren. De medische permanentie is verzekerd door het team van kinderartsen. Ook voor de bevallingen op de materniteit staan de kinderartsen dag en nacht paraat in Lokeren.

Waarvoor kan ik als patiënt nog terecht op de site in Lokeren wanneer het locomotorisch en orthopedisch centrum de deuren opent?

In deze nieuwe indeling voor de site in Lokeren zullen, naast het orthopedisch en locomotorisch centrum, volgende multidisciplinaire behandelingen voorzien worden:

  • Multidisciplinaire polikliniek voor consultatie bij cardiologen, pneumologen, endocrinologen, oncologen, gastro-enterologen, reumatologen, vaatchirurgen, plastische chirurgen, abdominale chirurgen enz.
  • Medische beeldvorming, inclusief NMR en scintigrafie.
  • Gespecialiseerde revalidatiekliniek
  • Functie klinisch labo met bloedafname
  • Low care-dialysecentrum
  • Oncologisch dagziekenhuis
  • Endoscopie
  • Poliklinisch hoofd- en halscentrum voor de diensten NKO en MKA

Kan ik in de toekomst nog in het AZL terecht voor bloedafnames?

Ja.

Kan ik in de toekomst nog terecht in het AZL voor medische beeldvorming?

Ja.

Kan ik voor oncologische en hematologische behandelingen nog terecht in het AZ Lokeren?

Op het oncologisch/hematologisch dagziekenhuis kan men nog steeds terecht voor oncologische/hematlogische behandelingen en dit dagziekenhuis draait op volle toeren. Recent werd de afdeling zelfs uitgebreid en werd de dienst verhuisd naar de vierde verdieping van het hoofdgebouw, waar meer patiënten terecht kunnen voor een behandeling, voor elk type van kanker en in elk stadium van de ziekte.

Naast het orthopedisch en locomotorisch centrum zal het oncologisch/hematologisch dagziekenhuis een prominente plaats blijven innemen, met een scala aan multidisciplinaire behandelingen. Voor de oncologen is het heel belangrijk om alle oncologische behandelingen buiten operaties, dus chemotherapieën, immunotherapie, hormonale behandelingen en doelgerichte therapieën lokaal in de regio Lokeren en omstreken te kunnen aanbieden, met een 24 uur op 24 uur continuïteit van zorgen.

De spoedafdeling in Lokeren zou gesloten zijn, waar kunnen patiënten uit de regio nu terecht?

Het AZ Lokeren heeft nog steeds een erkende functie spoed en is open voor alle spoedgevallen. Ook de ambulances komen hier nog steeds toe. Het team van ambulanciers, verpleegkundigen en spoedartsen staat 24/7 klaar voor alle patiënten die zich aanmelden.

Is de locatie van het nieuwe ziekenhuis in Sint-Niklaas definitief?

Het nieuwe ziekenhuis in Sint-Niklaas is uiteraard nog niet voor morgen. De voorbereiding en bouw van dergelijk groot project vraagt de nodige tijd. De ingebruikname is voorzien in 2027. De locatie is nu wel definitief goedgekeurd en bevindt zich op de Neerkouter in Sint-Niklaas.

Er zou een huisartsenwachtpost (HAWP) in het ziekenhuis komen. Is dat correct?

Dat is correct. De wachtdienst van Lokeren/Eksaarde/Moerbeke zal voor de weekendwacht van vrijdagavond 19.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur) fusioneren met Wachtpost Waasland. Er zal een satelliet post komen op de site van het AZL. Deze zal open zijn op zaterdag en zondag, van 8.00 uur tot 20.00 uur. 's Nachts kunnen patiënten terecht in de centrale wachtpost in Sint-Niklaas. Er zal een algemeen telefoonnummer zijn om een afspraak te maken op één van de locaties (Lokeren, Beveren, Sint-Gillis-Waas of Sint-Niklaas). Het blijft ook mogelijk om een huisbezoek aan te vragen voor wie zich niet kan verplaatsen.

Waarvoor kan men terecht in de huisartsenwachtpost (HAWP) in Lokeren?

In een huisartsenwachtpost kunnen patiënten terecht voor dringende gezondheidsproblemen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag van de huisarts.