logo print

UZ Gent

UZ Gent

  • Chronische pijn: het algologisch team van het AZL werkt samen met het multidisciplinair behandelcentrum van het UZ Gent. Het UZ Gent verbindt zich met deze samenwerking ertoe de expertise van zijn multidisciplinair behandelcentrum wederzijds te delen met het algologisch team door het organiseren van vorming en het ter beschikking stellen van expertise en protocollen. Het AZ Lokeren kan patiënten doorverwijzen naar het UZ Gent voor diagnostische of klinische verstrekkingen in verband met chronische pijnbestrijding.
  • Neonatologie: indien op de kraamafdeling van het AZ Lokeren baby’s geboren worden waarvoor de betrokken kinderarts oordeelt dat verdere medische en intensieve zorgen niet kunnen worden uitgevoerd in de eigen dienst, zal er overleg gepleegd worden met de dient neonatologie van het UZ Gent. De baby zal dan overgebracht worden naar het UZ Gent. Zodra het kindje geen intensieve zorgen meer nodig heeft, zal er opnieuw, in overleg met de artsen, beslist worden wanneer het veilig is om de baby terug over te brengen naar het AZ Lokeren.
  • Zorgprogramma voor kinderen: het UZ Gent stelt zijn expertise en middelen ter beschikking voor de opvang van levensbedreigende pathologieën bij kinderen wanneer deze op spoed terecht komen. Deze overeenkomst heeft tot doel het zorgaanbod in het kader van het zorgprogramma pediatrie van de beide ziekenhuizen op elkaar af te stemmen. Deze samenwerking heeft tot doel een transparant door- en terugverwijzingspatroon tussen beide ziekenhuizen tot stand te brengen, met respect voor de keuzevrijheid van de ouders en de toegankelijkheid van de zorg.

En verder ook nog...