logo print

AZ Lokeren en AZ Nikolaas

 

De raad van bestuur van de vzw Verenigde Ziekenhuizen van Waas en Durme, de vzw waarvan het AZ Nikolaas en het AZ Lokeren sinds 2018 deel uitmaken, nam op 5 december 2019 enkele belangrijke beslissingen met betrekking tot de toekomst van het AZ Nikolaas en het AZ Lokeren

De raad van bestuur heeft unaniem beslist om het voorbereidingstraject voor een fusie van het AZ Lokeren en het AZ Nikolaas op te starten. Dit is een logische volgende stap in de samenwerking tussen de twee ziekenhuizen. In het licht van de grote beleidsdossiers die in de nabije toekomst op ons af komen (de keuze van een elektronisch patiëntendossier, de accreditering, de nieuwbouwplannen van beide ziekenhuizen, …) en de krapper wordende budgettaire context, is het aangewezen om de krachten te bundelen.

In de komende periode wil de raad van bestuur de tijd nemen om de fusie verder voor te bereiden. Zij zal met de medische raden en met de sociale partners overleggen en vervolgens een exacte datum vastleggen. In aanloop naar de fusie zullen beide ziekenhuizen nog nauwer samenwerken zodat we een volledige eenheid op het vlak van visie, beleid, werking en aansturing kunnen bereiken.

De komende maanden zal er hard gewerkt worden aan het uittekenen van het toekomstig zorgaanbod van het AZ Lokeren. In dit kader zijn recent in Brussel twee dossiers ingediend voor de opstart van nieuwe diensten in het AZ Lokeren: een 2e geriatrische dienst van 24 bedden en een ambulante dagdienst voor volwassen psychiatrische patiënten (30 plaatsen). We hopen een erkenning voor de beide diensten te kunnen verkrijgen.

In 2020 zal de raad van bestuur, samen met onze netwerkpartner az Sint-Blasius, een regionaal zorgstrategisch plan opstellen. Dit plan zal vastleggen welk zorgaanbod wij voor de bevolking van onze regio in de toekomst beogen en waar dit zal gesitueerd worden. Dit regionaal zorgstrategisch plan zal de basis vormen voor de opmaak van een individueel zorgstrategisch plan voor de campus Lokeren, waarmee vervolgens de financiering van een nieuwbouw voor Lokeren kan aangevraagd worden. In deze nieuwbouw zal een zorgaanbod aangeboden worden dat inspeelt op de actuele én toekomstige noden van de Lokerse bevolking en dat complementair is met de geplande nieuwbouw in Sint-Niklaas.