logo print

Missie kwaliteit

Het algemeen ziekenhuis Lokeren wil patiëntenzorg van topkwaliteit leveren, professioneel en toegewijd aan elke unieke patiënt. Daarom is patiëntveiligheid een belangrijk aandachtspunt bij al onze medewerkers die evidence based werken. Alle leidinggevenden, op elk niveau, hebben aandacht voor patiëntveiligheid en het patiëntveiligheidssysteem wordt gedragen door de raad van beheer van het ziekenhuis. Indien deze zorg, om de een of andere redenen, niet gewaarborgd is geweest, of een patiënt voelt dat er verbeteringen aangebracht kunnen worden, dan is het raadzaam de ombudsdienst te contacteren. Klik hier om naar de pagina van de ombudsdienst te gaan.

Om zicht te krijgen op de kwaliteit van zorg werd vanuit de Vlaamse overheid een VIP2-project opgestart. Aan de hand van kwaliteitsindicatoren worden klinische processen en resultaten gemeten in bepaalde domeinen. Daarom is een basisset van indicatoren opgesteld. 

Het AZ Lokeren meet voor volgende domeinen kwaliteitsindicatoren:

  • cardiologie (mortaliteit, gebruik van ACEI inhibitoren of ARB therapie, secundaire preventie door gebruik van aspirine en bètablokkers)

  • orthopedie (transfusiegraad, verblijfsduur, revisies, tijdigheid van de zorg)

  • moeder en kind (keizersneden, borstvoeding, opname van zuigelingen op N* of NIC, heropnames, aanpak van kindermishandeling)

  • ziekenhuisbrede indicatoren zoals patiënttevredenheid, heropnames, medicatieveiligheid, handhygiëne, incidentie van MRSA-sepsis, patiëntidentificatie, safe surgery checklist

De resultaten van deze indicatoren zijn online gepubliceerd. Voor meer informatie kan je terecht op de website van het Vlaams Indicatorenproject. Klik hier.