logo print

Kwaliteit in cijfers

Vanaf 2013 werd een vernieuwd toezichtmodel opgestart dat bestaat uit twee onderdelen nl. het systeemtoezicht en het nalevingstoezicht.

 

Het systeemtoezicht richt zich voornamelijk op leiderschap, strategie en beleid, het veiligheidsmanagementssysteem en het kwaliteitssysteem ziekenhuisbreed. De ziekenhuizen kunnen dit toezicht ook laten gebeuren door een accreditatieinstelling (NIAZ, JCI, enz.). Bij het nalevingstoezicht worden zorgtrajecten van de patiënten gecontroleerd zoals het chirurgisch traject, het internistisch traject, het moeder – kind traject enz.

 

Op 18 maart 2013 werd in het AZ Lokeren onaangekondigd het chirurgisch zorgtraject gecontroleerd. Dit hield in dat de auditoren van de Vlaamse overheid de kwaliteit van zorg aftoetsten op de werkvloer, concreet deden zij dit op het dagziekenhuis, operatiekwartier, sterilisatieafdeling, ontwaakzaal, een heelkundige afdeling, pediatrie en de bloedbank. De bevindingen van de auditoren werd in een overzichtsrapport neergeschreven. Klik hier om dit rapport te openen. De grijze cellen duiden aan dat de minimale kwaliteitsnorm niet behaald werd, wat uiteraard voor het ziekenhuis een werkpunt is.

Op 10 juli 2015 kreeg het AZ Lokeren onaangekondigd bezoek van de Zorginspectie voor het internistisch zorgtraject. De audit van de overheid besluit dat er geen verdere inspectie nodig is. Klik hier voor het verslag over de inspectie van het internistisch zorgtraject.

Om zicht te krijgen op de kwaliteit van zorg werd vanuit de Vlaamse overheid een VIP2-project opgestart. Aan de hand van kwaliteitsindicatoren worden klinische processen en resultaten gemeten in bepaalde domeinen. Daarom is een basisset van indicatoren opgesteld. 

Het AZ Lokeren  meet voor volgende domeinen kwaliteitsindicatoren:

  • cardiologie (mortaliteit, gebruik van ACEI inhibitoren of ARB therapie, secundaire preventie door gebruik van aspirine en bètablokkers)
  • orthopedie (transfusiegraad, verblijfsduur, revisies, tijdigheid van de zorg)
  • moeder en kind (keizersneden, borstvoeding, opname van zuigelingen op N* of NIC, heropnames, aanpak van kindermishandeling.
  • ziekenhuisbrede indicatoren zoals patiënttevredenheid, heropnames, medicatieveiligheid, handhygiëne, incidentie van MRSA-sepsis, patiëntidentificatie, safe surgery checklist.

Regelmatig worden er metingen gedaan van deze indicatoren. Voor meer informatie kan je terecht op de website van het Vlaams Indicatorenproject. Klik hier.