logo print

Accreditering

In 2013 nam het AZ Lokeren de beslissing om in te stappen in het accreditatieprogramma van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). In januari 2018 voerden auditoren een audit uit op basis van het programma NIAZ-Qmentum (KZI 3.0). Zo’n controle gebeurt d.m.v. een externe audit van een aantal dagen. De auditoren lopen dan doorheen de gehele organisatie en gaan daarbij meer dan 2000 criteria na op gebied van infectiepreventie, medicatieveiligheid, bloedtransfusie, medische apparatuur, enz. Op basis van de vaststellingen van dat extern auditteam oordeelde het Comité Kwaliteitsverklaringen (CKV) op 23 februari 2018 dat aan het AZ Lokeren de accreditatiestatus kon worden verleend.

Door het toekennen van de accreditatiestatus toont het NIAZ dat het AZ Lokeren de zorg kwaliteitsvol (en patiëntveilig) organiseert en dat er aan continue kwaliteitsverbetering wordt gedaan. Een instelling krijgt de accreditatiestatus voor 4 jaar, dan volgt een volledige nieuwe toetsing.

Dit betekent niet dat het AZ Lokeren op zijn lauweren zal rusten, immers het NIAZ volgt de voortgang van vooropgestelde verbeterpunten van nabij op. Een accrediteringtraject is dus een continu proces. Enerzijds zal het ziekenhuis blijven verbeteren door mee te werken aan de nieuwe evoluties binnen het zorglandschap. Anderzijds zullen de interne audits, veiligheidsrondes,... op geregelde basis verder plaats blijven vinden met, indien noodzakelijk, verbeteracties tot gevolg. Alleen op die manier kan het niveau van de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid gewaarborgd blijven.

In september 2018 staat er een kick-off gepland van Qmentum Global. Dit is een update van het internationale accreditatieprogramma Qmentum waar het AZ Lokeren in 2021 zal aan worden getoetst met als doel een hernieuwing van de accreditatiestatus.

Rapport 2017
Rapport januari 2018, bijkomende controle