logo print

Ethisch comité

De opdrachten van het ethisch comité zijn in de wetgeving vastgelegd:

 • Begeleiding en advies over ethische aspecten van de ziekenhuiszorg.
 • De beoordeling van experimenten waarbij menselijke proefpersonen betrokken zijn.
 • Advies over individuele gevallen waarbij ethische vragen gesteld worden.

De voornaamste opdracht van het ethisch comité van het AZ Lokeren is het begeleiden en advies geven over ethische aspecten in de zorg binnen het ziekenhuis. 

Over de jaren heen heeft het ethisch comité advies gegeven aan de beheerraad van het ziekenhuis betreffende volgende ethische onderwerpen:

 • euthanasie, beperking van therapie
 • claimend en agressief gedrag
 • interculturalisatie in het ziekenhuis
 • gebruik van medische persoonsgegevens
 • patiëntempowerment
 • informed consent

Wat is de praktische werking van het ethisch comité?

 • elk personeelslid van het ziekenhuis of de ziekenhuisgroepering;
 • elke onderzoeker (wat betreft experimenten);
 • elke arts;
 • patiënten, familieleden of nabestaanden.

Wat betreft de beoordeling van experimenten waarbij menselijke proefpersonen betrokken zijn, is de wetgeving sinds 2004 veranderd. Omwille van de expertise die nodig is om een gefundeerd advies te kunnen vormen, wordt er onderscheid gemaakt tussen centrale en lokale ethische comités. 

Een experiment kan ook monocentrisch en multicentrisch zijn dat wil zeggen dat het in één of meerdere ziekenhuizen wordt uitgevoerd.

Het ethisch comité van het AZ Lokeren behandelt deze adviesaanvragen voor experimenten, maar ook voor onderzoeken in verband met het maken van een eindwerk, masterproef enz. wordt een advies gegeven.

Het ethisch comité vergadert in principe 4 keer per jaar. Afhankelijk van de agenda kan het comité meer samenkomen. Voor dringende of zeer uitgebreide zaken kan een bijzondere vergadering belegd worden.

Via een schriftelijk verzoek bij het ethisch comité  kan een beoordeling van een experiment, een casus of onderwerp ingediend worden door:

Het schriftelijk verzoek kan gericht worden aan dhr. Geert Verniers, secretaris ethisch comité. (geert.verniers@azlokeren.be)

Het ethisch comité kan, op grond van een gemotiveerde beslissing, weigeren op een verzoek in te gaan.

 

Leden ethisch comité:

 • Geneesheer – specialisten verbonden aan het AZ Lokeren
  dr. Goossens L., dr. De Smet A., dr. Van Mensel K., dr. Bulthé J. (voorzitter)
 • Huisartsen
  dr. De Pourcq P., Dr. Verniers E.
 • Leden van verpleegkundig departement
  mevr. De Roep A., mevr. Bastiaen C., dhr. Verniers G. (secretaris)
 • Psychologe supportteam
  mevr. Bruyneel H.
 • Jurist
  dhr. Maréchal L.

 • Ethicus, ombudsman
  dhr. Demeestere C.