logo print

Missie en visie

Missie

Het AZ Lokeren wil aan elke unieke patiënt een kwalitatief hoogstaande en klantvriendelijke gezondheidszorg op maat aanbieden. Patiëntveiligheid is een belangrijk aandachtspunt bij al onze zorgverstrekkers die evidence based werken. Vanuit de historiek als openbaar ziekenhuis hebben we respect voor de levensbeschouwelijke opvattingen van onze patiënten en willen we de toegankelijkheid van het ziekenhuis voor iedereen garanderen. Binnen het professioneel kader willen wij een gevoel van veiligheid, vertrouwen, geborgenheid en genegenheid geven. Als acuut basis ziekenhuis, dat zich voornamelijk richt naar de bevolking van de regio wordt dit onze hoofdtroef. Naar medewerkers en artsen toe beogen wij dat zij zich gewaardeerd voelen en zich professioneel kunnen ontwikkelen. Het AZ Lokeren wil alert zijn voor nieuwe initiatieven en mogelijkheden binnen de geneeskunde die de ziekenhuiswerking verder kunnen verbeteren. In de transmurale zorg wil het AZ Lokeren zijn opdracht optimaal invullen en hiervoor in overleg gaan met de betrokken partners. Het AZ Lokeren wil de nieuwe evoluties op gebied van samenwerking in de gezondheidszorg opvolgen. Vanuit de bezorgdheid om binnen de regio gezondheidszorg aan te bieden wil het AZ Lokeren financieel gezond blijven. Een eigentijdse accommodatie voor de patiënten is een streefdoel.

Visie

Klik hier voor het pdf-document.