logo print

AZ Lokeren

Het AZ Lokeren profileert zich als een zorgvoorziening waar de patiënt en zijn familie zich thuis voelen. Wij wensen onze patiënten een gevoel van veiligheid, vertrouwen, geborgenheid en genegenheid mee te geven. Als regionaal ziekenhuis richten we ons voornamelijk naar de lokale bevolking.

Het ziekenhuis streeft naar een kwaliteitsvolle zorg waarbij elke patiënt gelijk is en recht heeft op medische zorg, een filosofie die het ziekenhuis dagelijks hanteert. Vanuit de historiek als openbaar ziekenhuis hebben we respect voor de levensbeschouwelijke opvattingen van onze patiënten en willen we de toegankelijkheid van het ziekenhuis voor iedereen waarborgen ongeacht de leeftijd, financiële mogelijkheden en/of andere variabelen.

In het AZ Lokeren stellen de medewerkers de patiënten op hun gemak door het geven van gepaste begeleiding en informatie. Het participeren in het zorgproces draagt ertoe bij dat de patiënt zich begrepen en uniek voelt.

Onze verpleegkundigen werken met patiëntentoewijzing vanuit het idee van de ‘unieke patiënt’. Ze bieden onze patiënten ook een kwalitatief hoogstaande zorg door Systematisch Verpleegkundig Handelen (SVH) toe te passen in hun dagelijks werk. Deze professionele benadering zorgt ervoor dat elke patiënt persoonlijk benaderd wordt door een individuele bepaling van doelstellingen, acties, evaluaties en bijsturing van de zorg.