logo print

Supportteam

Het supportteam is een multidisciplinair ondersteuningsteam bestaande uit een arts, sociaal verpleegkundige, psychologen, ergotherapeut, verpleegkundigen en andere hulpverleners dat zich richt op twee doelgroepen : enerzijds patiënten met kanker, anderszijds mensen waarbij een genezende behandeling niet meer mogelijk is.

Het supportteam werkt nauw samen met de behandelende arts en het verpleegkundig team. De tussenkomst van dit team is gratis. Zowel hulpverleners als patiënten of familie kunnen de inschakeling van het team vragen.

Ondersteuning voor mensen met kanker

De diagnose van kanker brengt heel wat emoties met zich mee. Het treft je in het diepste van je wezen, met gevolgen voor je partner en je gezin. Het supportteam biedt hierbij psychosociale ondersteuning om jou en je omgeving hierbij bij te staan.

Iemand die begripvol luistert naar je bezorgdheden en zorgen, zorgt voor opluchting en bevordert je psychisch welbevinden. Samen kan men dan ook op zoek gaan naar hoe men zich het best kan aanpassen aan deze abnormale omstandigheden en de levenskwaliteit kan verhogen om zo een optimaal fysiek, psychisch en sociaal functioneren te bereiken.

Ondersteuning van mensen waarbij een genezende behandeling niet meer mogelijk is

Wanneer we het einde van het leven zien naderen, rijzen er heel wat belangrijke vragen op. Wat wil ik nog? Wat wil ik niet meer? Het supportteam kan ondersteunen bij deze belangrijke ethische beslissingen bv. wat vind ik de meest aangewezen zorg, al dan niet stopzetten van de therapie, levenskwaliteit afwegen tegen levenskwantiteit, afstemmen van onderlinge verschillende ideeën van patiënt, familie, hulpverleners, bespreken van euthanasievraag enz.

Daarnaast streeft het supportteam ook de optimale palliatieve zorg na. Dit wordt individueel bekeken en besproken met de patiënt. We streven naar het zoveel mogelijk opvangen en wegnemen van de klachten die de ziekte en of de palliatieve situatie met zich meebrengen, en dit zowel voor de patiënt zelf, als voor de familie. Deze klachten kunnen zowel van fysieke, psychische, sociale of spirituele aard zijn. Het supportteam werkt hierbij tweedelijns en sensibiliseert in eerste instantie het behandelende team.

Wat doet het supportteam

 • Luisteren naar vragen en moeilijkheden van de patiënt en zijn omgeving op psychologisch of sociaal vlak.
 • Ondersteunen van beleving, draagkracht en communicatie.
 • Ondersteunen van de zelfzorg van de patiënt en de mantelzorgers.
 • Mee zoeken naar gepaste antwoorden.
 • Leggen van contacten door de sociale dienst met de huisarts, thuiszorg en/of andere zorgvoorzieningen.
 • Mogelijkheden nagaan om een optimale zorg te bieden die rekening houdt met de wensen van de patiënt en zijn familie.
 • Ondersteuning geven aan verpleegkundige teams binnen het ziekenhuis.

Samenstelling

 • Oncologisch verpleegkundige: Brigitte De Ryck
 • Sociaal verpleegkundige oncologie: Lynn Parthoens
 • Psychologen: Heidi Bruyneel en Kathleen Heyndrikx
 • Sociaal verpleegkundige: Annick De Roep
 • Diëtiste oncologie: Charlotte Stevens
 •  Arts supportteam: dr. Goossens
Contact

Heidi Bruyneel

tel. 09 340 83 94
Bereikbaar elke werkdag van 8.30 tot 16.45 uur, op woensdag van 8.30 tot 11.30 uur.


psycholoog@azlokeren.be


Bureau is gelegen op het gelijkvloers naast de personeelsdienst.