logo print

Operatiekwartier

Het operatiekwartier beschikt over vier operatiezalen, een ontwaakzaal met acht bedden en een sterilisatieafdeling. 

Ons doel bestaat erin de patiënt een kwalitatief hoogstaande zorg aan te bieden gedurende het verblijf op het operatiekwartier. Dit behelst zowel het onthaal, de peroperatieve zorg als het verblijf op de ontwaakzaal. Er wordt veel belang gehecht aan het informeren en geruststellen van de patiënt bij aankomst op het operatiekwartier. 

Tijdens de ingreep wordt er in een hecht team samengewerkt tussen de chirurg, de anesthesist en de OK-verpleegkundige om de ingreep in optimale en veilige omstandigheden te laten verlopen. Jaarlijks worden er een 7000-tal ingrepen uitgevoerd, zowel onder algemene, lokale als locoregionale verdoving.

Het team is elke werkdag aanwezig tussen 7 en 20.30 uur. Buiten deze uren en in het weekend of op feestdagen wordt er gewerkt met een wachtsysteem zodat er een continuïteit is van 24 op 24 uur.

Na de ingreep kan de patiënt terecht op de ontwaakzaal waar de vitale parameters verder geobserveerd worden. De patiënt verlaat het operatiekwartier na overleg tussen de verpleegkundige, de chirurg en de anesthesist. Op de ontwaakzaal is er geen bezoek toegelaten, behalve bij kinderen, dan mag één van de ouders aanwezig zijn.

De sterilisatieafdeling zorgt ervoor dat alle processen in de sterilisatieprocedure strikt worden opgevolgd zodat de chirurg verzekerd is van steriel instrumentarium tijdens de operatie.

Contact

Het operatiekwartier bevindt zich op de 2de verdieping. 


tel. 09 340 82 70

 

Hoofdverpleegkundige:

Alain Pieters (foto)
tel. 09 340 82 70
Bereikbaar op weekdagen tussen 8 en 16 uur.