logo print

Resultaten medische beelden

Via PACS on web is het niet meer nodig met CD-roms te werken voor radiologische beelden. Voortaan kunnen artsen online alle radiologische beelden bekijken. De aanvragende arts kan de beelden en het protocol raadplegen via de website http://rx.azlokeren.be 

Een arts die normaal geen toegang heeft kan het onderzoek bekijken via een referentienummer (code). Het referentienummer is te verkrijgen op de afdeling medische beeldvorming en kan onmiddellijk na het onderzoek meegegeven worden.