logo print

Mammografie

Een mammografie is een onderzoek van de borsten. Met behulp van röntgenstralen kunnen afwijkingen in beeld gebracht worden die nog geen symptomen veroorzaken. Hiervoor wordt speciale apparatuur gebruikt die een zo gedetailleerd mogelijk beeld geven van het borstweefsel en dit met een minimum aan straling.  

De borsten worden afwisselend tussen twee platen gelegd. Door middel van compressie tracht de verpleegkundige een maximaal zicht te verkrijgen van de inwendige structuren. Zo kunnen mogelijke afwijkingen in beeld gebracht worden.

Het geven van voldoende compressie is zeer belangrijk. Hoe meer compressie we geven, hoe meer structuren we kunnen zien én hoe minder stralen we dienen te geven.

Een mammografie is daardoor een onaangenaam onderzoek en wordt soms als pijnlijk ervaren, maar dit ongemak is van korte duur.