logo print

Echografie

De echografie maakt gebruik van ultrageluidsgolven die door de organen en weefsels teruggekaatst worden (echo). Op de huid wordt een gelachtige vloeistof aangebracht om een goed contact tussen de echosonde en de huid te bekomen. Via de echosonde, welke de geluidsgolven uitzendt en terug ontvangt, worden de inwendige organen en weefsels in beeld gebracht.

Vermits enkel gebruik gemaakt wordt van geluidsgolven worden geen röntgenstralen gebruikt bij een echografie.