logo print

Navelstrengbloeddonatie

Sinds oktober 2013 zijn we op de kraamafdeling gestart met navelstrengbloeddonatie. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het UZ Gent, meer specifiek met de navelstrengbloedbank onder leiding van dr. C. Matthys.

De navelstreng van de baby is bijzonder. In de navelstreng zit bloed dat veel stamcellen bevat. Stamcellen zorgen voor de aanmaak van nieuwe cellen. De navelstreng en de placenta zijn afvalproducten die meestal gewoon worden weggegooid. Tenzij de ouders de toestemming geven om het aanwezige bloed op te vangen voordat de placenta wordt uitgedreven. Uit het bloed worden dan de stamcellen gehaald die in de navelstrengbloedbank jarenlang kunnen worden bewaard. 

Deze stamcellen zijn wonderbaarlijk: ze kunnen patiënten met leukemie genezen. Ook andere bloedziekten of aangeboren afwijkingen in het bloed kunnen worden genezen met stamcellen.

Er bestaan verschillende types van stamcellen. Het is dus belangrijk om een grote variatie aan weefseltypes te verzamelen in een navelstrengbloedbank. De navelstrengbloedbank behoort tot een wereldwijd netwerk van navelstrengbloedbanken. Als een patiënt, waar ook ter wereld, stamcellen nodig heeft, dan kunnen de artsen in dat wereldwijd netwerk op zoek gaan naar de meest geschikte stamcellen. Hoe meer stamcellen er beschikbaar zijn, hoe groter de kans dat de artsen de juiste stamcellen vinden voor hun patiënt.

Het betreft een vrijwillige donatie. De navelstrengbloedbank neemt alle kosten op zich voor het verzamelen, testen en opslaan van de stamcellen. Alle testgegevens en informatie worden vertrouwelijk behandeld. De meeste moeders kunnen navelstrengbloed schenken tenzij de geboorteomstandigheden het niet toestaan.

De veiligheid van moeder en kind primeert. De navelstrengbloedgift wordt getest op kwaliteit en veiligheid. Eens de veiligheid gewaarborgd is, wordt de navelstrengbloedgift opgenomen in de navelstrengbloedbank.

De vroedvrouwen staan enorm achter dit initiatief. Samen met de artsen van de afdeling doen zij hun uiterste best om dit zoveel mogelijk te promoten bij aanstaande ouders. In de praktijk vergt het een kleine extra moeite, maar dat is te verwaarlozen bij het idee dat je hiermee een ander leven kan redden!