logo print

Heelkunde A

Op heelkunde A verblijven voornamelijk patiënten die een chirurgische ingreep hebben ondergaan. Onder andere orthopedie, vaatchirurgie, urologie, algemene heelkunde en neus-, keel-, en oorziekten komen aan bod op de afdeling.

Al onze medewerkers werken nauw samen om het algemeen welzijn van de patiënt te waarborgen. Daarvoor is er multidisciplinair overleg en werkt het team van de afdeling nauw samen met sociaal verpleegkundigen, kinesisten, psychologen, logopedisten enz.

Bezoekuren

De bezoekuren zijn van 14 tot 16 uur en van 18 tot 20 uur. Wij vragen deze bezoekuren te respecteren.

Wanneer je op consultatie bij de arts langsgaat om je opname in het ziekenhuis te plannen, zal je een onthaalmap meekrijgen met enkele informatieve documenten. Deze zijn nuttig om je opname en ingreep voor te bereiden.

Deze informatiemap bevat volgende documenten:

  • Een preoperatieve vragenlijst die volledig en naar waarheid ingevuld dient te worden voor je opname. Deze vragenlijst zal de verpleegkundige helpen om je dossier correct aan te vullen.
  • Een preoperatief orderformulier van de arts, met daarop de nog te verrichten onderzoeken voor of tijdens je opname.
  • Eventueel een brief van de specialist, gericht aan de verpleging.
  • Een patiëntveiligheidskaart.
  • Een enquêteformulier waarop je al je opmerkingen over je opname en verblijf kwijt kan.
  • Een document met alle informatie (telefoonnummers, uren van de raadplegingen, adres) over de artsen verbonden aan het ziekenhuis.
  • Een onthaalfolder.
  • Een document met informatie over CoZo.
  • Een formulier met de vermelding van je kamerkeuze.
Contact

tel. 09 340 82 60

Heelkunde A is gelegen op de 2de verdieping.

Hoofdverpleegkundige: Cindy De Nutte (foto)
tel. 09 340 82 60
cindy.denutte@azlokeren.be
Bereikbaar op weekdagen tussen 8 en 16 uur.