logo print

Geriatrische interne liaison (GIL)

Door de vergrijzing van de bevolking komen oudere personen steeds vaker in het ziekenhuis terecht met specifieke vragen, noden en behoeften. Daarom besliste de overheid om in de ziekenhuizen een zorgprogramma voor de geriatrische patiënt aan te bieden. Het programma richt zich tot de oudere patiënt die een specifieke begeleiding nodig heeft omwille van hoge leeftijd, lichamelijke, geestelijke en sociale problemen, die zich gelijktijdig kunnen voordoen.

Het AZ Lokeren beschikt over een team ‘geriatrische interne liaison’ in de zorg voor 75-plussers die verblijven op andere afdelingen. De geriatrische interne liaison maakt deel uit van het zorgprogramma.

Doel

De geriatrische interne liaison heeft tot doel de kwaliteit van de zorg van de patiënt boven de 75 jaar te verbeteren, indien hij/zij gehospitaliseerd is buiten de acute dienst geriatrie.

Werkwijze

Elke patiënt, ouder dan 75 jaar, wordt bij opname in ons ziekenhuis geëvalueerd. Hierbij wordt nagegaan of hij/zij voldoet aan de kenmerken van de geriatrische patiënt en of het team van de geriatrische interne liaison dient ingeschakeld te worden.

Wat betekent dit concreet

Beantwoord je aan een aantal kenmerken, dan kom je in aanmerking voor een uitgebreid gesprek op de kamer met een teamlid van de geriatrische interne liaison. Je behandelende arts zal de tussenkomst van het team aanvragen. Het teamlid, dat langskomt, zal gerichte vragen stellen en adviezen geven ter ondersteuning. Er kan beroep gedaan worden op de kennis en kunde van de andere teamleden zodat je van kwaliteitsvolle zorg kan genieten en een optimaal herstel kan nagestreefd worden.

Wie zijn we

De coördinatie gebeurt door de coördinerend verpleegkundige. Deze contacteert volgende personen indien nodig:

 • de ergotherapeut: geheugentest, aanreiken hulpmiddelen ter verbetering van de mobiliteit en het voedingsgebeuren enz.
 • de diëtist: advies bij ondervoeding enz.
 • de psycholoog: ondersteunen waar nodig, zowel naar de patiënt als naar de familie toe, geheugentesten enz.
 • de kinesitherapeut: gangrevalidatie
 • de logopedist: slikproblemen, spraakmoeilijkheden, articulatieproblemen, stemproblemen enz.

De behandelende arts kan een consult aanvragen aan de geriater. Binnen het team van de geriatrische interne liaison is er wekelijks een multidisciplinair overleg. De samenstelling van dit overleg is afhankelijk van de bij jou ingeschakelde disciplines. Hierbij wordt over jouw toestand overlegd en zo nodig wordt de behandeling aangepast. Belangrijke doelstellingen van ons team zijn het behoud van zelfstandigheid, zelfredzaamheid en levenskwaliteit.

Onze aandachtspunten zijn:

 • geheugenproblemen, verwardheid
 • gang en mobiliteit
 • ondersteuning bij maaltijden
 • urineverlies
 • ongewenst gewichtsverlies
 • slikproblemen
 • ondersteuning bij hygiënische zorgen
 • omgaan met aanpassing aan de ouderdom (verlies, aanpassing doelen, betekenisgeving)
 • omgaan met angst, depressie, aanpassingsmoeilijkheden, levensvragen
 • ondersteuning mantelzorg
 • andere klachten die gepaard gaan met ouder worden
Contact

Indien jijzelf of iemand van je familie vragen heeft over onze werking of over de adviezen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de coördinerend verpleegkundige op tel. 09 340 82 57 (bereikbaar op weekdagen tussen 8 en 16 uur).