logo print

Geriatrie

De dienst acute geriatrie beschikt over 26 bedden en biedt multidisciplinaire totaalzorg aan geriatrische patiënten. De acute geriatrie heeft als voornaamste doel om, door een korte opname, de kwaliteit van het leven te bewaren en de geriatrische patiënt zo lang mogelijk te laten functioneren, liefst thuis of in het thuisvervangend milieu. Aan elke unieke patiënt wordt een kwalitatief hoogstaande en klantvriendelijke gezondheidszorg op maat aangeboden. Binnen deze zorg wordt er getracht om een gevoel van veiligheid, vertrouwen, geborgenheid en genegenheid te geven aan de ouderen. 

Wie is de geriatrische patiënt? 

De geriatrische patiënt is gemiddeld ouder dan 75 jaar en heeft meerdere medische aandoeningen. Een ziekenhuisopname kan nodig zijn bij grondig onderzoek en/of behandeling. Ook bij revalidatie na een heelkundige ingreep of ziekte kan de geriatrische patiënt op onze afdeling terechtkomen. 

Wat is multidisciplinaire zorg? 

Als uitgangspunt voor de zorg geldt het totaalbeeld van de patiënt op lichamelijk, psychologisch en sociaal vlak, waarbij we een algemeen welzijn nastreven. Daarvoor werkt het team van geriatrie nauw samen met de verschillende disciplines. Dagelijks is er overleg tussen de verpleegkundigen en de andere teamleden van 13.45 tot 14.15 uur. Tijdens dit overleg zijn er steeds verpleegkundigen aanwezig die ter beschikking staan van de patiënt.

Na een grondige onderzoeksfase, waarbij de lichamelijke, geestelijke en sociale situatie van de patiënt wordt bekeken, adviseert het multidisciplinair team in het wekelijks overleg welke de beste zorg is voor elke individuele patiënt.

Het multidisciplinair team 

Bezoek op de afdeling geriatrie

Wij vragen om de bezoekuren, die zijn vastgelegd van 14 tot 20 uur, te respecteren. Indien de gezondheidstoestand van de patiënt dit vereist, zijn uitzonderingen op deze bezoekuren mogelijk in overleg met het team.

Contact

tel. 09 340 81 60

 

Hoofdverpleegkundige

Sylvie Vernimmen (foto)
tel. 09 340 81 60
Bereikbaar op weekdagen tussen 8 en 16 uur.

 

De geriatrie is gelegen op de 1ste verdieping.

Erkenningen geriatrie