logo print

Voorstelling dagziekenhuis

Het dagziekenhuis is een gemengd dagziekenhuis. Er worden zowel chirurgische patiënten als interne patiënten opgenomen. Er zijn 18 posities aanwezig, waarvan 2 voorbereidingskamers en 16 kamers. Er zijn 23 strechers beschikbaar.

De patiënten voor dagopname krijgen tijdens hun verblijf een geplande medisch-specialistische verstrekking zoals een chirurgische ingreep, mond-kaak-aangezichtschirurgie (MKA), pijnbehandeling of een intern onderzoek. Normaal gezien gaan patiënten van het dagziekenhuis nog dezelfde dag naar huis. Indien er toch een overnachting nodig is, zal er vanuit de afdeling een kamer voorzien worden. De minimumleeftijd voor opname is 16 jaar (< 16 jaar: opname kinderafdeling).

Het dagziekenhuis biedt een totaalzorg aan waarin de arts, de verpleegkundige, de huisarts, de thuisverpleegkundige en de familie een belangrijke rol spelen.

Deze website biedt een beknopte versie van de informatie die in onze onthaalbrochure staat. Heb je graag nog meer info over het chirurgisch dagziekenhuis? Klik dan hier om de brochure te openen.
Wij beschikken ook nog over een onthaalbrochure van het intern dagziekenhuis. Klik hier om deze te openen.

Team

Ons team bestaat uit 10 verpleegkundigen en één hoofdverpleegkundige. We worden in ons werk versterkt door 1 logistiek medewerker en 2 onderhoudsmedewerkers. Samen vormen we een hecht team dat borg staat voor de totaalzorg van onze patiënten en hun begeleiders. Op regelmatige basis wordt er intern overleg gepleegd om de werking van onze afdeling onder de loep te nemen en door mogelijke bijsturing de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren.

 

 

 

Contact

tel. 09 340 82 50

Het dagziekenhuis is gelegen in blok B op verdieping B2.

openingsuren: weekdagen van 7 tot 19 uur

Bij afwezigheid door ziekte, gelieve zo spoedig mogelijk te verwittigen!

Intern dagziekenhuis 

tel. 09 340 82 52

Hoofdverpleegkundige: Angie Van Peteghem (foto)
tel. 09 340 82 50
Bereikbaar op weekdagen tussen 8 en 16 uur.