logo print

Website AZL behaalt grootste onderscheiding

De website van het AZ Lokeren heeft 92,6% behaald op de doorlichting door het Vlaams Patiëntenplatform vzw. We kunnen hier met fierheid zeggen dat we de grootste onderscheiding hebben gekregen! Slechts 5 ziekenhuizen van de 56 deelnemers doen het even goed.

De laatste jaren werd er veel tijd en energie gestoken in de lay-out, het design en de werking van de AZL-website. We blijven verbeteren, aanpassen en nadenken over onze website. Zo mochten we dit jaar een nieuwe kinderwebsite lanceren.

Als ziekenhuis is het AZ Lokeren, ook wat de website betreft, gebonden aan richtlijnen, en volgt er regelmatig een beoordeling. Zo was er tussen 1 juli en 31 augustus 2018 een meetperiode omtrent ‘patiëntgerichtheid van de ziekenhuiswebsite’. Deze indicator geeft aan in welke mate ziekenhuiswebsites patiëntgerichte informatie aanbieden. Dit is informatie die relevant en gemakkelijk vindbaar is voor patiënten. De indicator bestaat uit 49 items en de totaalscore geeft weer in welke mate de website voldoet aan de criteria. Medewerkers van het Vlaams Patiëntenplatform vzw beoordeelden de ziekenhuiswebsites.

  • gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid (13 items)
  • praktische informatie (3 items)
  • informatie over de visie en het beleid van het ziekenhuis (11 items)
  • informatie over het zorgaanbod van het ziekenhuis (7 items)
  • informatie over de kostprijs van zorg (4 items)
  • informatie over privacy en patiëntenrechten (5 items)
  • patiëntenvoorlichting en -ervaringen (4 items)
  • interactiemogelijkheden van de website (2 items)

In totaal werden tijdens de meetperiode 56 ziekenhuiswebsites beoordeeld, waaronder deze van het AZ Lokeren.

AZ Lokeren met glans geslaagd

Het AZ Lokeren behaalde een totaalscore van 92,6%, of 43,50/47. We mogen dus wel met enige trots over ‘grootste onderscheiding’ spreken.

Als waardering geeft het platform volgende mededeling: ‘Het streefdoel van minstens 90% is bereikt. Deze ziekenhuiswebsite voldoet minstens aan de basisaspecten rond patiëntgerichtheid.’

Deze scores werden ook gepubliceerd op de website www.zorgkwaliteit.be, een website waarop de kwaliteit van de Vlaamse ziekenhuizen in kaart wordt gebracht.

Positionering

Totaalscore   Waardering
0 - 56%       7 ziekenhuiswebsites situeren zich in 'Onvoldoende'. Deze ziekenhuiswebsite voldoen aan minder dan 57% van de beoordeelde aspecten rond patiëntgerichtheid.
57 - 75%17 ziekenhuiswebsites situeren zich in 'Aan de basisitems voldaan'. Deze ziekenhuiswebsites voldoen aan 57 tot 75% van de beoordeelde aspecten rond patiëntgerichtheid
76 - 89%26 ziekenhuiswebsites situeren zich 'Aan de basisitems en de helft van de korte termijnitems voldaan'. Deze ziekenhuiswebsites voldoen aan 76 tot 89% van de beoordeelde aspecten rond patiëntgerichtheid.
90 - 100%6 ziekenhuiswebsites situeren zich 'Aan de basisitems en alle korte termijnitems voldaan'. Het streefdoel van minstens 90% is bereikt. Deze ziekenhuiswebsites voldoen minstens aan de basisaspecten rond patiëntgerichtheid.