logo print

Plechtige ondertekening nieuw netwerk vzw Verenigde ziekenhuizen van Waas en Durme

Het AZ Nikolaas en het AZ Lokeren kondigden op 15 december 2017 aan dat zij vanaf 1 juli 2018 de beide ziekenhuizen verder willen exploiteren onder één beheer. Het gaat niet om een fusie van de ziekenhuizen, de beide erkende algemene ziekenhuizen blijven bestaan, maar het AZ Lokeren wordt deelgenoot in de huidige vzw AZ Nikolaas. De naam wordt voor deze gelegenheid veranderd naar vzw Verenigde ziekenhuizen van Waas en Durme. Tijdens een buitengewone algemene vergadering hebben alle betrokken deelgenoten de samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Het ideale ziekenhuislandschap voor Maggie De Block, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, bestaat uit 25 ziekenhuisnetwerken in België. Het vertrekpunt is de gewijzigde behoeften van de patiënt: er zijn steeds meer ouderen en chronisch zieken. Minister De Block spreekt over netwerken met basis-, referentie-, en universitaire ziekenhuizen. Daarbij kan bijvoorbeeld dure technologie toegewezen worden aan een netwerk in plaats van aan een bepaald ziekenhuis.

Het AZ Nikolaas en het AZ Lokeren werken vandaag al intens samen o.m. door het feit dat tal van artsen in de beide ziekenhuizen werkzaam zijn, maar ze willen dit nu verder structureel verankeren. Met deze overeenkomst creëert men een win-winsituatie: het AZ Lokeren versterkt haar basis als regionaal ziekenhuis en het AZ Nikolaas kan zich profileren als hét referentieziekenhuis tussen Gent en Antwerpen. De beide ziekenhuizen zullen samen 980 erkende bedden exploiteren.

Voor het AZ Lokeren betekent deze overeenkomst een grote sprong voorwaarts. Door de samenwerking zal het activiteitsniveau groeien doordat het artsenkorps in cruciale disciplines wordt uitgebreid. Hierbij worden nieuwe artsen aangetrokken die in beide ziekenhuizen werkzaam zullen zijn. Verbouwingen zijn al van start zoals bijvoorbeeld een vernieuwde verlosafdeling en sterilisatieafdeling, en een uitbreiding van het operatiekwartier.

Het AZ Nikolaas en het AZ Lokeren zetten de patiënt met stip op de eerste plaats. Zij nemen enkel genoegen met het aantrekken van het beste artsenkorps en de uitbouw van de meest optimale infrastructuur. Om voorvermelde redenen is een gemeenschappelijk exploitatie in de Verenigde ziekenhuizen van Waas en Durme de beste troef voor een allerhoogste kwalitatieve medische zorg en aanbod naar de toekomst toe.