logo print

Het AZ Lokeren behaalt het NIAZ-accreditatielabel

Na een volledige doorlichting van het AZ Lokeren op kwalitatieve en patiëntveilige criteria mag het ziekenhuis vandaag met trots aankondigen dat zij het NIAZ-accreditatielabel hebben behaald!

1700 criteria

Het NIAZ (Nederlandse Instituut voor Accreditatie in de Zorg) hanteert het internationale accreditatieprogramma Qmentum. De ‘Q’ staat hierbij voor kwaliteit en ‘mentum’ voor moment, m.a.w. tijd voor kwaliteit. Het NIAZ toetst deze kwaliteitsnormen in de deelnemende zorgvoorzieningen. Zo’n controle gebeurt door middel van een externe audit van een aantal dagen. De auditoren lopen doorheen de gehele organisatie en gaan daarbij meer dan 1700 criteria na. Deze hebben betrekking op heel wat domeinen zoals: voorbereid zijn op interne & externe rampen, bloedtransfusie, opleiding van personeel wat betreft apparatuur, infectiepreventie- en bestrijding enz.

De auditoren leggen dit vast in een rapport en maken dit over aan het College Kwaliteitsverklaringen (CKV). Op basis van de vaststellingen van het extern auditteam oordeelde het CKV op 23 februari 2018 dat aan het AZ Lokeren de accreditatiestatus kan worden verleend.

Kwaliteitsvolle en patiëntveilige zorg

Het AZ Lokeren wil aan elke unieke patiënt een kwalitatief hoogstaande en klantvriendelijke gezondheidszorg op maat aanbieden. Patiëntveiligheid is een belangrijk aandachtspunt bij al onze zorgverstrekkers die evidence based werken. Om dat onderdeel van onze missie kracht bij te zetten nam het AZ Lokeren in 2013 de beslissing om in te stappen in het accreditatieprogramma van het NIAZ.

We hebben de afgelopen jaren enorm hard gewerkt om de criteria van het NIAZ te implementeren en verbeteringen aan te brengen. In de eerste plaats heeft dit positieve gevolgen voor de patiënt die vandaag een meer kwaliteitsvolle en veilige zorg ervaart. Door het toekennen van de accreditatiestatus toont het NIAZ dat er in het AZ Lokeren aan continue kwaliteitsverbetering wordt gedaan.

Een voorziening krijgt de accreditatiestatus voor 4 jaar, dan volgt een volledige nieuwe toetsing. Ondertussen volgt het NIAZ de voortgang van vooropgestelde verbeterpunten van nabij op. Dus het werk stopt niet, we willen blijven verbeteringen aanbrengen en meewerken aan de nieuwe evoluties binnen het zorglandschap, en dit samen met het NIAZ.