logo print

De toekomst van het AZ Lokeren

Hierbij lichten we de tekst toe van Het Laatste Nieuws van 15.09.2020.

Wellicht is er kennis genomen in Het Laatste Nieuws van de uitspraken van Filip Antuenis, burgemeester van Lokeren, over de toekomst van het AZ Lokeren. Als bestuurder van het toekomstige fusieziekenhuis bracht hij in de gemeenteraad een heldere en eerlijke analyse van de uitdagingen die het AZ Lokeren momenteel tegemoet ziet en de noodzakelijke veranderingen die hiermee gepaard zullen gaan.

Deze analyse is niet nieuw. In 2014 reeds, werd bij de Vlaamse overheid een aanvraag voor een nieuwbouwziekenhuis ingediend met als insteek het volledige behoud van de huidige dienstverlening. Deze aanvraag werd geweigerd. De subsidiërende overheid ziet voor het AZ Lokeren een rol weggelegd als 'proximiteitscampus' van een groter ziekenhuis. Dit betekent dat een aantal klassieke ziekenhuisdiensten op termijn niet behouden kan blijven. Maar het biedt – gelet op de evoluerende medische praktijk en behandelingsmogelijkheden – tegelijk wel opportuniteiten om een nieuwe en toekomstgerichte invulling te geven aan de medische dienstverlening van het AZ Lokeren. Het is het de bedoeling van het ziekenhuisbestuur om de bevolking lokaal de best haalbare zorg aan te bieden. We denken hierbij bijvoorbeeld aan het recente dossier over de toekenning van een NMR-toestel voor het AZ Lokeren.

We beseffen dat het vooruitzicht van deze nakende veranderingen veel vragen en onzekerheden oproept. We zullen hier in de loop van de maand oktober een antwoord op formuleren, waarbij we als eersten de artsen en medewerkers zullen informeren.