logo print

Artikels in media rond kwaliteit en veiligheid in ziekenhuizen

Vandaag publiceerde verschillende media een artikel over de veiligheidsregels in de ziekenhuizen. Zij stellen dat de ziekenhuizen jaar na jaar beter scoren op vlak van patiëntveiligheid. Al zijn de kwaliteitsverschillen groot.

Al drie jaar publiceert het Instituut Vlaams Instituut voor Kwaliteit en Zorg (VIKZ) scores van bijna alle Vlaamse ziekenhuizen over kwaliteit en veiligheid. Dit keer gaat het om scores rond de basisvereisten voor handhygiëne, de volledigheid van geneesmiddelenvoorschriften, de identificatie van patiënten en de checklists voor, tijdens en na een chirurgische ingreep. In dit kader werd Geert Verniers om een telefonische reactie gevraagd door De Standaard. Hieronder vindt u zijn reactie:

Geert Verniers, kwaliteitszorgcoördinator voor het AZ Lokeren: “Onze cijfers zijn globaal gezien goed. We behalen meestal de vereiste standaarden en houden ook rekening met de opgelegde kwaliteitsindicatoren van het VIKZ. Bij controle en publicatie van de cijfers is enige nuance toch aan de orde. Bijvoorbeeld voor de checklist bij heelkundige ingrepen indicator 1 behalen we 63,7%. Deze indicator is gebaseerd op 22 criteria waarbij wij voor een kleine ingreep, zoals bijvoorbeeld een inspuiting op het dagziekenhuis waar geen narcose vereist is, niet alle items checken. Een beperkte checklist dus waarbij we de vrijheid hebben gekregen om deze zelf op te stellen op basis van de vastgestelde criteria door de WHO (World Health Organisation). Maar het VIKZ gaat dan evalueren op basis van een exhaustieve lijst. Dat geeft een vertekend beeld natuurlijk. Voor indicator 2 die enkel rekening houdt met het voldoen aan de aangepaste checklist scoort het AZ Lokeren 90%.”