logo print

Vraag en antwoord

Ik dien opgenomen te worden voor een ingreep. Moet ik mij laten screenen op Covid19?

Laat je zeker op voorhand screenen op Covid-19, anders kan de opname niet doorgaan. Je arts-specialist zal je hiervoor de aanvraag en de juiste info bezorgen.

Graag informeren we jou over de richtlijnen die je dient te nemen bij een opname. Klik hier om het document te openen in pdf...


Dien ik een medicatieschema mee te brengen bij opname in het ziekenhuis?

Om je goed te kunnen behandelen en verzorgen, moeten onze zorgverleners weten welke medicatie je thuis neemt. Breng daarom altijd een actueel medicatieschema mee naar het ziekenhuis.

Meer info.


Ik mag op consultatie in het ziekenhuis. Waar moet ik op letten?

Hiervoor hebben we enkele richtlijnen opgesteld. Klik hier voor meer informatie...


Wat moet ik doen als ik een vermoeden heb van corona?

Contacteer eerst je huisarts. Indien je toch naar het ziekenhuis komt, ga vooral niet langs de hoofdingang het ziekenhuis binnen. Meld je aan via de spoed in de Zelestraat. Je belt buiten aan en blijft ook buiten wachten tot een medewerker je komt halen.


Ben ik nog welkom op de spoedafdeling als ik iets ernstigs heb?

We vernemen dat er een beetje terughoudendheid bestaat om in deze coronatijden naar de spoedafdeling van het ziekenhuis te komen. Sommigen hebben wat schrik, anderen willen de zorgverleners niet nog meer belasten.Kom je naar het AZL voor een opname in het ziekenhuis? Laat je zeker op voorhand screenen op Covid-19, anders kan de opname niet doorgaan. Je arts-specialist zal je hiervoor de aanvraag en de juiste info bezorgen.

Graag informeren we jou over de richtlijnen die je dient te nemen bij een opname

Via deze weg willen we dit rechtzetten. Wie dringende medische verzorging nodig heeft is uiteraard nog steeds welkom op de spoedafdeling. Ons team staat klaar om iedereen te helpen.

Schrik is niet nodig, ook op de spoedafdeling van het AZ Lokeren werd gezorgd voor een aparte flow en zijn er aparte zones voorzien. De patiënten met symptomen van Covid-19 komen niet in contact met patiënten zonder symptomen, en alle voorzorgsmaatregelen worden in acht genomen in beide zones.

Nog even kort herhalen ook: heb je symptomen van Covid-19? Bel dan eerst naar je huisarts, hij/zij zal je meedelen wat je het beste kan doen (thuis uitzieken, naar de spoedafdeling gaan enz.)


Ik ben in isolatie of ik doe de was van een familielid in isolatie. Zijn hierover extra richtlijnen?

Er wordt aangeraden de kledij van een (vermoedelijk) geïnfecteerde persoon te wassen op 60°C. De gewone kookwas doe je zoals onder gewone omstandigheden op 90°C.


Wat te doen als je persoonlijke spullen en/of verse kledij komt afgeven, of vuile was ophalen?

Het is familie uiteraard toegestaan persoonlijke spullen en/of verse kledij te komen afgeven, of om vuile was op te halen. Ze moeten zich hiervoor aanmelden aan het onthaal tussen 14.00 en 18.00 uur. Als je in de voormiddag, dus voor 12.00 uur, contact opneemt met de afdeling, zullen zij het nodige doen om de spullen tijdig klaar te leggen.

Ingeval van een opname kan 1 familielid, ingeval van een verwarde patiënt, een niet-mobiele patiënt of een minderjarige de patiënt begeleiden tot aan de kamer. Nadien dient deze de kamer en gang weer te verlaten (voor pediatrie en materniteit: zie eerder verschenen uitzonderingen).
Bij opname zal door het onthaal een telefoonnummer worden gevraagd waarop gebeld kan worden wanneer de ontslagdatum en het uur bekend zijn.

Bij ontslag van een patiënt: een medewerker van de betrokken afdeling belt een familielid van de patiënt op met concrete ontslagdatum én uur (dus op het moment dat alle ontslagdocumenten klaar liggen en alle materiaal is ingepakt). Bij ontslag begeeft de patiënt zich naar het onthaal, waar het familielid hem/haar opwacht.


Ik moet binnenkort bevallen, mag mijn partner aanwezig zijn?

Ja, je partner mag aanwezig zijn. Ook de dagen na de bevalling. Ander bezoek is niet toegestaan. Klik hier voor meer info.


Mag ik op bezoek komen?

Op zaterdag 14 maart 2020 werd alle bezoek verboden, met uitzondering van volgende groepen:

  • Stagiairs
  • Eén ouder (of gelijkgesteld) van kinderen van minder dan 18 jaar die op pediatrie,  
    materniteit of neonatologie liggen.
  • Onmiddellijke naasten van personen die in kritieke of eindelevensfase zijn.Begeleiding bij noodzakelijke consultaties of onderzoeken door maximum 1 (vertrouwens)persoon.

De behandelend arts past deze criteria toe binnen een beleid en toezicht dat door de hoofdarts van het ziekenhuis wordt voorzien.

Vanaf zaterdag 6 juni wordt weer beperkt bezoek toegelaten voor patiënten die langer dan 3 dagen worden opgenomen, mits restricties en voorzorgsmaatregelen. Lees deze hier na...


Kan ik een koffie gaan drinken of iets gaan eten in de cafetaria?

Neen, vanaf zaterdag 14 maart 2020 zal de cafetaria gesloten zijn voor alle bezoekers en patiënten.
Enkel het personeel van het AZ Lokeren is toegestaan om in beperkte mate de cafetaria te bezoeken.