logo print

Vraag en antwoord

Kan ik zelf naar medische beeldvorming bellen om een afspraak te maken?

Op medische beeldvorming worden momenteel enkel dringende onderzoeken ingepland, op vraag van de (huis)arts en wanneer deze daar zelf telefonisch contact voor opneemt.

Aan patiënten wordt daarom gevraagd niet zelf te bellen voor afspraken.

Ben ik nog welkom op de spoedafdeling als ik iets ernstigs heb?

We vernemen dat er een beetje terughoudendheid bestaat om in deze coronatijden naar de spoedafdeling van het ziekenhuis te komen. Sommigen hebben wat schrik, anderen willen de zorgverleners niet nog meer belasten.

Via deze weg willen we dit rechtzetten. Wie dringende medische verzorging nodig heeft is uiteraard nog steeds welkom op de spoedafdeling. Ons team staat klaar om iedereen te helpen.

Schrik is niet nodig, ook op de spoedafdeling van het AZ Lokeren werd gezorgd voor een aparte flow en zijn er aparte zones voorzien. De patiënten met symptomen van Covid-19 komen niet in contact met patiënten zonder symptomen, en alle voorzorgsmaatregelen worden in acht genomen in beide zones.

Nog even kort herhalen ook: heb je symptomen van Covid-19? Bel dan eerst naar je huisarts, hij/zij zal je meedelen wat je het beste kan doen (thuis uitzieken, naar de spoedafdeling gaan enz.)

Dien ik een medicatieschema mee te brengen bij opname in het ziekenhuis?

Om je goed te kunnen behandelen en verzorgen, moeten onze zorgverleners weten welke medicatie je thuis neemt. Breng daarom altijd een actueel medicatieschema mee naar het ziekenhuis.

Meer info.

Kan het ziekenhuis iets doen met desinfecterende producten?

Zeker. Er is momenteel een tekort aan desinfecterende middelen. Producten zoals Surfanios, chloortabletten of Incidin Plus zijn meer dan welkom. Je kan deze in het ziekenhuis komen afgeven via het onthaal.

Ik ben in isolatie of ik doe de was van een familielid in isolatie. Zijn hierover extra richtlijnen?

Er wordt aangeraden de kledij van een (vermoedelijk) geïnfecteerde persoon te wassen op 60°C. De gewone kookwas doe je zoals onder gewone omstandigheden op 90°C.

Ik heb nog beschermmateriaal thuis liggen, kan ik deze naar het ziekenhuis brengen?

Jazeker! Heb je thuis nog beschermmateriaal liggen, zoals mondmaskers, handschoenen, pakken e.d. of heb je nog alcogel die toch maar werkloos in de kast stof staat te vergaren?
Wil je in deze tijden van Covid-19 je steentje bijdragen?
Kom het materiaal dan brengen naar het AZ Lokeren. Een hele berg of enkel een klein doosje...maakt niet uit, alle hulp is welkom.
Onze deskundige medewerker test of het materiaal geschikt is voor gebruik en nadat het -in de mate van het mogelijke- 10 dagen in quarantaine blijft, kunnen onze medewerkers en artsen het gebruiken in de strijd tegen het coronavirus.
Bij deze alvast een grote dankjewel!

Wat te doen bij geannuleerde afspraak, ingreep, consultatie?

We willen er graag nogmaals op wijzen dat onze medewerkers enkele dagen voor een geplande, niet-urgente ingreep, behandeling of consultatie de betrokkenen zelf telefonisch op de hoogte brengen van een annulatie. Krijg je geen telefoontje, dan zal je onderzoek of behandeling wel doorgaan.

We beseffen dat er wat verwarring optreedt doordat sommige personen een sms hebben ontvangen vanuit ons partnerziekenhuis. Dit geldt echter niet voor ingrepen, consultaties en onderzoeken in het AZ Lokeren.

Als je een afspraak had voor een ingreep, onderzoek, consultatie enz. waarvan je hebt vernomen dat deze niet kan plaatsvinden, neem dan contact op met het secretariaat van je arts. En dit op het moment dat de overheid aankondigt dat de maatregel is opgeheven. Als je situatie verslechtert, neem dan zo snel mogelijk contact op met je huisarts die rechtstreeks de specialist zal contacteren.

Wat te doen als je persoonlijke spullen en/of verse kledij komt afgeven, of vuile was ophalen?

Het is familie uiteraard toegestaan persoonlijke spullen en/of verse kledij te komen afgeven, of om vuile was op te halen. Ze moeten zich hiervoor aanmelden aan het onthaal. De onthaalmedewerkers zullen de betrokken afdeling bellen. De medewerkers van deze afdeling doen het nodige om alles klaar te zetten en bellen naar het onthaal eens dit gebeurd is.
Hierop kan één familielid zich aanmelden aan de dubbele deur, de toegang van de betrokken afdeling (tussen gang en traphal), waarop de spullen aan een medewerkers worden afgegeven en/of de medewerker de vuile kledij aan het familielid overhandigt. Hierop dient het familielid zich onmiddellijk weer naar beneden te begeven en het ziekenhuis te verlaten.

Ingeval van een opname kan 1 familielid, ingeval van een verwarde patiënt, een niet-mobiele patiënt of een minderjarige de patiënt begeleiden tot aan de kamer. Nadien dient deze de kamer en gang weer te verlaten (voor pediatrie en materniteit: zie eerder verschenen uitzonderingen).
Bij opname zal door het onthaal een telefoonnummer worden gevraagd waarop gebeld kan worden wanneer de ontslagdatum en het uur bekend zijn.

Bij ontslag van een patiënt: een medewerker van de betrokken afdeling belt een familielid van de patiënt op met concrete ontslagdatum én uur (dus op het moment dat alle ontslagdocumenten klaar liggen en alle materiaal is ingepakt). Bij ontslag begeeft de patiënt zich naar het onthaal, waar het familielid hem/haar opwacht. Ingeval het een verwarde of niet-mobiele patiënt betreft, zal het familielid zich op het aangegeven moment naar de dubbele deur van de afdeling begeven, waar een medewerker hem/haar opwacht met de patiënt.

Wat moet ik doen als ik een vermoeden heb van corona?

Ga vooral niet langs de hoofdingang het ziekenhuis binnen. Meld je aan via de spoed in de Zelestraat. Je belt buiten aan en blijft ook buiten wachten tot een medewerker je komt halen.

Ik moet binnenkort bevallen, mag mijn partner aanwezig zijn?

Ja, je partner mag aanwezig zijn. Ook de dagen na de bevalling. Ander bezoek is niet toegestaan.

Mag ik op bezoek komen?

De federale overheid heeft deze middag beslist om de preventieve maatregelen m.b.t. COVID-19 op te voeren. Deze maatregelen gelden vanaf 14 maart t/m 3 april.

Vanaf zaterdag 14 maart 2020 wordt alle bezoek verboden, met uitzondering van volgende groepen: 

  • Stagiairs
  • Eén ouder (of gelijkgesteld) van kinderen van minder dan 18 jaar die op pediatrie,  
    materniteit of neonatologie liggen.
  • Onmiddellijke naasten van personen die in kritieke of eindelevensfase zijn.Begeleiding bij noodzakelijke consultaties of onderzoeken door maximum 1 (vertrouwens)persoon.

De behandelend arts past deze criteria toe binnen een beleid en toezicht dat door de hoofdarts van het ziekenhuis wordt voorzien.

Kan ik een koffie gaan drinken of iets gaan eten in de cafetaria?

Neen, vanaf zaterdag 14 maart 2020 zal de cafetaria gesloten zijn voor alle bezoekers en patiënten.
Enkel het personeel van het AZ Lokeren is toegestaan om in beperkte mate de cafetaria te bezoeken.

Waarom dragen medewerkers een mondmasker?

Deze mondmaskers dienen om de medewerkers te beschermen. We willen uitval van personeel zoveel mogelijk beperken zodat we alle patiënten de nodige zorgen kunnen bieden. Daarnaast is het ook een extra bescherming naar anderen toe.