logo print

Kraamafdeling

Richtlijnen op de kraamafdeling


Een gezonde partner van de moeder mag bij de bevalling aanwezig zijn. De partner maakt bij de bevalling een keuze tussen twee bezoekregelingen. (Indien de moeder bevalt zonder partner, mag er 1 gezonde vertrouwenspersoon in de plaats meekomen).

  1. De partner kan tijdens het volledige ziekenhuisverblijf permanent op de kamer blijven en overnachten. Rondlopen in de gangen van de kraamafdeling moet tot een minimum beperkt worden.
  2. Als de partner liever niet 24 uur op 24 op de kamer verblijft, kan hij/zij 1 keer per dag op bezoek komen zonder tijdslimiet. Blijven slapen is in dat geval niet mogelijk. De partner dient tijdens het bezoek op de kamer te blijven.
  • Kersverse broertjes en zusjes zijn welkom om hun mama en hun pasgeboren broertje/zusje te komen bewonderen. Dit mag 1x/dag.
  • Vraag je familie en vrienden om GEEN raambezoeken te doen, om ieders veiligheid en rust te garanderen.

Een zieke partner van de moeder, die symptomen heeft zoals koorts, hoesten, verkoudheid of luchtwegproblemen, kan niet bij de bevalling aanwezig zijn en ook daarna niet op bezoek komen.

Indien er een vermoeden is van corona bij de moeder dan mag een gezonde partner aanwezig zijn bij de bevalling en hij/zij wordt nadien mee in isolatie geplaatst op de kraamafdeling. Dit onder voorwaarde dat de partner permanent op de kamer blijft en zich aan de maatregelen houdt zoals het bewaren van voldoende afstand tegenover het personeel en het dragen van een masker.