logo print

Bezoekers

Afdelingen:

 • Bezoek op de afdelingen geriatrie, orthogeriatrie, heelkunde en interne is toegestaan voor alle patiënten, of ze nu lang of kort verblijven in ons ziekenhuis. Patiënten in isolatie mogen echter geen bezoek ontvangen.

Wanneer?

 • Bezoek is dagelijks toegestaan op weekdagen van 18 tot 20 uur. In het weekend of op feestdagen van 14 tot 16 uur.
 • Bezoek kan voor maximaal 1 uur. Eén persoon uit de nauwe bubbel van vijf wordt toegelaten per keer.
 • Om het aantal contacten zo klein mogelijk te houden, wordt gevraagd dat telkens dezelfde personen op bezoek komen.
 • Wij geven het advies om het bezoek te beperken om het risico op besmettingen te vermijden.

Uitzonderingen:

Voor kritiekzieke patiënten of patiënten gehospitaliseerd op een van onderstaande afdelingen gelden er andere afspraken. De patiënt en/of de familie wordt hierover geïnformeerd door de verpleegkundige of arts van de afdeling:

 • Intensieve zorgen: bezoek kan enkel op afspraak, in overleg met de arts, voor maximaal 15 minuten (patiënten in isolatie mogen geen bezoek ontvangen).
 • Kraamafdeling: de partner mag op de kamer blijven. De partner mag 1x/dag broertjes of zusjes op bezoek meenemen. Vraag je familie en vrienden om geen raambezoek te doen, om ieders veiligheid en rust te garanderen.
 • Kinderafdeling: 1 ouder/voogd mag op de kamer blijven, volgens de uren en de voorwaarden op deze pagina beschreven.

Aanmelden onthaal:

 • De bezoeker dient zich aan te melden aan het onthaal. Daar is een namenlijst voorhanden van patiënten die bezoek mogen ontvangen. De naam van de bezoeker zal hierop worden ingeschreven.
 • De bezoeker kan steeds telefonisch contact opnemen met het ziekenhuis om na te gaan of de patiënt die men wenst te bezoeken ook effectief bezoek mag ontvangen. Zo vermijdt de bezoeker een onnodige verplaatsing.

Voorwaarden patiënt:

 • Patiënten die niet-Covid-19 positief of Covid-19 verdacht zijn, mogen bezoek ontvangen.
 • Patiënten met Covid-19 of patiënten die symptomen vertonen van Covid-19 en in afwachting zijn van de testresultaten mogen geen bezoek ontvangen.

Voorwaarden bezoeker:

 • De bezoeker dient +18 jaar te zijn (behalve op de kraamafdeling waar de broertjes en zusjes 1x/dag op bezoek mogen komen).
 • De bezoeker dient Covid-negatief te zijn en mag geen symptomen vertonen. Er wordt gevraagd niet naar het ziekenhuis te komen bij koorts, hoesten, acute ademnood, pijn ter hoogte van de borstkas,verlies van reuk- of smaakzin, spierpijn, hoofdpijn, neusverkoudheid.
 • Er wordt met aandrang gevraagd niet naar het ziekenhuis te komen indien de bezoeker werd gebeld in het kader van contacttracing of als iemand woonachtig op hetzelfde adres in quarantaine dient te blijven.
 • Wie recent terugkeerde uit een risicogebied, zoals geformuleerd op de website van de federale overheidsdienst Buitenlandse zaken, mag niet op bezoek komen.
 • De bezoeker dient bij aankomst een mondmasker te dragen, er wordt gevraagd dit steeds in het ziekenhuis op te houden. Eigen mondmaskers zijn toegestaan, behalve mondmaskers met ventielen. Ook de patiënt dient het mondmasker aan te houden. Geen mondmasker bij? Er zijn mondmaskers te verkrijgen in de automaat in de inkom.
 • Handschoenen zijn niet toegestaan.
 • De bezoeker dient de voorzorgsmaatregelen na te leven, zoals het respecteren van de social distancing (minstens 1,5 m tot andere personen) en het ontsmetten van de handen bij aankomst in het ziekenhuis en bij het betreden en verlaten van de kamer.

Praktisch:

 • De cafetaria is gesloten. Gelieve in het ziekenhuis niet te eten en te drinken, ook niet op de kamer.
 • Gelieve niet onnodig de gang te betreden, en al zeker niet met de patiënt op wandel te gaan. Op de kamer blijven is de boodschap.
Als je naar het ziekenhuis komt

Als ziekenhuis doen wij er alles aan om onze patiënten tijdens hun verblijf in ons ziekenhuis te beschermen tegen een mogelijke besmetting met het COVID-19 virus. Door bezoekers toe te laten vergroot het risico dat iemand onbewust het virus binnen de muren van het ziekenhuis brengt.

We verwachten dan ook dat je als bezoeker mee de verantwoordelijkheid opneemt voor het welzijn van onze patiënten en medewerkers, en onderstaande afspraken strikt toepast. Weiger je dit, dan kunnen we je de toegang tot het ziekenhuis ontzeggen.