logo print

Afspraken consultatie

Belangrijke aandachtspunten m.b.t. de consultaties in Corona-tijden

Onze belangrijkste bezorgdheid is en blijft de maximale bescherming van patiënten, medewerkers en artsen. Daarom zullen aangepaste maatregelen in acht worden genomen:

  • Patiënten die besmet zijn/waren met Covid-19 worden aangeraden pas op consultatie te komen 6 weken na de start van de symptomen. Voor dringende zaken echter zijn deze patiënten wel degelijk welkom, zij zullen op andere momenten dan niet-besmette patiënten een afspraak krijgen. Tevens zullen ze in een aparte wachtruimte dienen plaats te nemen.
  • Elke patiënt die op consultatie komt, dient bij het betreden van het ziekenhuis een mondmasker te dragen en dit op de correcte manier te doen (mond en neus bedekken). Mondmaskers met ventiel zijn niet toegelaten. Geen mondmasker bij? Je kan hiervoor terecht in de automaat in de inkomhal.
  • Er wordt gevraagd de handen voor vertrek naar het ziekenhuis grondig te wassen met water en zeep. Bij het betreden van het ziekenhuis zal handgel ter beschikking worden gesteld en dienen de handen ontsmet te worden.
  • Aan de patiënten wordt gevraagd zich maximum 10 minuten voor aanvang van de afspraak aan het onthaal aan te bieden.
  • De temperatuur wordt bij binnenkomst in het ziekenhuis niet meer gecontroleerd. We rekenen op het verantwoordelijkheidsgevoel van iedereen: heb je koorts of vertoon je symptomen (niezen, hoesten enz.), kom dan niet naar het ziekenhuis.
  • De wachtzalen worden aan de situatie aangepast. Er zal op gestaan worden de minimale afstand van 1,5m tot andere personen te respecteren.
  • Er wordt gevraagd, indien mogelijk, alleen naar het ziekenhuis te komen. Begeleiders kunnen enkel uitzonderlijk worden toegelaten in het ziekenhuis, b.v. kinderen en minder mobiele patiënten kunnen door maximaal 1 persoon begeleid worden. Andere begeleiders wordt gevraagd in de wagen te wachten of weer huiswaarts te keren voor de duur van de consultatie. Ook aan de begeleider wordt gevraagd een mondmasker (op de correcte manier) te dragen bij het betreden van het ziekenhuis. Geen mondmasker (zonder ventiel) mee? Er zijn mondmaskers te verkrijgen in de automaat in de inkomhal van het ziekenhuis.
  • Op het dagziekenhuis en medische beeldvorming mag de eventuele begeleider enkel mee tot aan de toegang van de afdeling, nadien dient deze het ziekenhuis weer te verlaten tot na afloop van het onderzoek of de behandeling.
  • Ook kinderen van een gezin kunnen we niet toelaten om mee te komen naar een consultatie in het ziekenhuis indien de afspraak voor de consultatie niet voor het kind zelf gemaakt werd.

Bekijk het infoblad hier (in .pdf).

We danken alvast iedereen voor de bereidwillige medewerking. 

Medische beeldvorming

Er worden terug niet-dringende onderzoeken ingepland. De agenda wordt ingepland met het oog op extra ontsmetting van de toestellen, dus de wachttijd kan wel oplopen. Gelieve hiervoor begrip te hebben. Een onderzoek kan enkel doorgaan wanneer je een ingevuld aanvraagformulier hebt meegebracht naar het onderzoek.

Kinderartsen

Onze kinderartsen zijn beschikbaar voor telefonische consultaties. Dien je toch langs te komen (enkel op afspraak) in het AZ Lokeren? Hou er dan rekening mee dat slechts één kind per consultatie wordt toegelaten, onder begeleiding van één gezonde volwassene zonder symptomen (zoals koorts, hoesten, keelpijn).