logo print

Privacyverklaring

Privacy verklaring verwerking persoonsgegevens

Het AZ Lokeren wil kwaliteitsgeneeskunde aanbieden aan al wie beroep wenst te doen op het ziekenhuis.

Om deze kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden verwerken we persoonsgegevens van onze patiënten. Hierbij hebben we bijzondere aandacht voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. In de eerste plaats willen we je zo goed mogelijk inlichten waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken, hoe we omgaan met informatieveiligheid en welke rechten je kan uitoefenen.

Wij hanteren onderstaande principes tijdens het verwerken van jouw persoonsgegevens:

  • De gegevens die we van patiënten verzamelen zijn bedoeld om kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening aan te bieden. We zullen telkens duidelijk en transparant toelichten waarvoor we de persoonsgegevens aanwenden.
  • Het ziekenhuis zal jouw gegevens enkel (her-)gebruiken voor een doel waarvoor we de gegevens hebben verzameld.
  • We bewaren alleen die gegevens die we nodig hebben om onze dienstverlening mogelijk te maken.
  • We streven ernaar jouw gegevens nauwkeurig en correct te verwerken.
  • We bewaken de bewaartermijn van jouw gegevens, zodat we ze niet langer dan noodzakelijk bewaren.
  • Het ziekenhuis neemt maatregelen die ervoor zorgen dat jouw gegevens worden beschermd tegen toegang door onbevoegden, verlies of vernietiging.
  • Onze verantwoordelijkheid over jouw persoonsgegevens dragen we uit naar iedereen die ermee in aanraking komt.

Het ziekenhuis is samen met haar artsen verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens. Wens je meer uitleg? Stuur een e-mail naar de functionaris voor de gegevensbescherming.

Wanneer je vindt dat het ziekenhuis jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens niet of niet op juiste wijze respecteert, heb je het recht om hierover een klacht in te dienen. Je kan hiervoor terecht bij onze ombudsdienst of bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Verschillende onderwerpen hebben betrekking op jouw privacy:

Patiëntenzorg
Patiëntenadministratie
Patiëntenregistratie
Sociale dienstverlening
Klachtenregistratie
Wetenschappelijk onderzoek
Camerabeveiliging
Bezoek website
Wifi-netwerk