logo print

Privacy - patiëntenzorg

Het AZ Lokeren verleent dagelijks aan honderden patiënten gezondheidszorg. Onder patiëntenzorg verstaan we het geheel van de zorgverlening die het ziekenhuis aan haar patiënten biedt. Dit is onder andere preventieve geneeskunde, het stellen van een medische diagnose, het verstrekken van (medische, paramedische, verpleegkundige) zorg of behandelingen enz.

Het is natuurlijk van essentieel belang dat we over de correcte persoonsgegevens beschikken om op kwalitatieve wijze zorg te verlenen.

Welke gegevens verzamelen we over jou in het kader van patiëntenzorg?

 • Identificatiegegevens (en in voorkomend geval van je wettelijke vertegenwoordiger).
 • Gegevens over uw verzekerbaarheid, waaronder gegevens over uw mutualiteit.
 • Nationaal identificatienummer waaronder het Rijksregisternummer.
 • Persoonlijke kenmerken (gegevens zoals leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, taal enz.).
 • Gegevens over je gezondheid (gegevens zoals diagnose, prognose, anamnese, behandeling).
 • Psychische gegevens.
 • Gegevens met betrekking tot de zorg.
 • Evt. gegevens over je gezins- en familieleden, enkel indien dit relevant is voor de zorgverlening.
 • Gegevens over opleiding en vorming indien dit relevant is voor de zorgverlening.
 • Evt. geluids- of beeldopnamen indien dit noodzakelijk is voor de zorgverlening.

Waarom verzamelen we deze gegevens over jou?

Het AZ Lokeren is verplicht om een patiëntendossier aan te leggen bij het verstrekken van zorg. We verzamelen de gegevens om je adequate en kwaliteitsvolle zorg te kunnen verstrekken.

De gegevens worden verzameld en bewaard:

 • op grond van de behandelrelatie die er tussen jou en het ziekenhuis en/of één van de zorgverleners bestaat en;
 • omdat we daar wettelijk toe verplicht zijn.
 • Daarnaast is soms noodzakelijk voor je vitale belangen (spoedopname) of;
 • ons gerechtvaardigd belang (rechten van verdediging, veiligheid van het ziekenhuis) te beschermen of;
 • op grond van je uitdrukkelijke toestemming.

Gegevens over je gezondheid worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om aan jouw gezondheidszorg te kunnen verlenen.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

De gegevens die we van en over jou hebben vallen in principe onder het beroepsgeheim. We delen ze dan ook enkel met anderen wanneer dit geoorloofd is, zoals:

 • Indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals je huisarts, met je wettelijke vertegenwoordiger enz.), of;
 • indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid, de mutualiteit), of;
 • wanneer je daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bv. mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in) enz.). Indien je hebt toegestemd met het elektronisch delen van je gegevens met andere zorginstellingen via e-Health, dan kunnen externe behandelende zorgverleners je patiëntendossier in het ziekenhuis ook rechtstreeks raadplegen.

Wil je meer weten over het delen van gezondheidsgegevens, kijk dan zeker ook hier eens: https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/patienten/patientconsent

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

We zijn wettelijk verplicht om je patiëntendossier 30 jaar te bewaren na het laatste contact.