logo print

Naar huis

Je arts bepaalt wanneer je naar huis kan gaan. Indien je niet over vervoer beschikt, laat het dan weten aan de verpleegkundige.


Let erop dat je zeker de volgende formulieren mee naar huis neemt:


  • verwijsbrief voor de huisarts
  • eventuele ontslagbrief voor je thuisverpleegkundige

  • voorschriften, zeker voor de nieuw opgestarte medicatie tijdens je ziekenhuisverblijf
  • getuigschrift voor je werk of de school

 

Kijk na of je niets vergeten bent!

Indien je familie er niet voor kan zorgen, zal de hoofdverpleegkundige een taxi of een ziekenwagen aanvragen als dat nodig is.