logo print

Zorgplanning en wilsverklaring

Voorafgaande zorgplanning en wilsverklaringen

Denk je soms na over welke medische zorg en behandelingen je nog wil in de toekomst? Sprak je met je familielid over de zorg die hij/zij nog wilde? Dat zijn geen gemakkelijke gesprekken. Toch worden ze meer en meer gedaan. Dit benomen we als 'vroegtijdige zorgplanning' of 'voorafgaande zorgplanning', het plannen van zorg in de toekomst. Ook al is dit nu misschien nog niet aan de orde.

Staat hierover iets op papier? Dan is er een negatieve wilsverklaring. Ook in veel woonzorgcentra worden samen met de bewoner dergelijke gesprekken gedaan en wordt zo'n verklaring opgesteld.

Sommige mensen schreven een wilsverklaring inzake euthanasie die geregistreerd kan worden bij de gemeente. Deze kan gebruikt worden wanneer iemand in een onomkeerbaar coma terecht komt.

Wanneer je wordt opgenomen in het ziekenhuis is het voor ons belangrijk te weten welke zorg jij als patiënt of voor je familielid nog wil. Daarom kunnen we vragen of je een wilsverklaring hebt. Indien dit zo is, breng deze dan mee naar het ziekenhuis. Op deze manier kunnen we hiermee rekening houden bij je verdere zorg.

Misschien heb je hierover nog niet eerder gesproken of nagedacht. Een ziekenhuisopname kan hier verandering in brengen. Er komen dan vragen als "Wil je op dit moment nog opgenomen worden op intensieve zorg of nog worden gereanimeerd?". Vragen en wensen binnen je huidige zorg kunnen steeds worden besproken met je arts indien je je wil nog kan uiten en wilsbekwaam wordt bevonden.

Wil je nu je wensen kenbaar maken voor zorg in de toekomst, dan kunnen we je ondersteunen om dit te bespreken met je familie of om een wilsverklaring op te stellen. Vraag na hoe je dit kan aanpakken:

  • Voor specifieke vragen en bespreking van je gezondheidstoestand en verdere zorg kan je uiteraard steeds terecht bij je behandelende arts.
  • Voor algemene vragen en ondersteuning rond voorafgaande zorgplanning en wilsverklaringen kan je terecht bij het supportteam van dit ziekenhuis. Zij kunnen je informatie geven over wat mogelijk is, wat nodig is om dit wettelijk te maken en je de nodige documenten bezorgen.

Verdere info en standaard documenten zijn te vinden op:

Meer info?

Kathleen Heyndrikx 
tel. 09 340 83 84
Bereikbaar elke werkdag van 8.30 tot 15 uur, op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.


Heidi Bruyneel

tel. 09 340 83 94
Bereikbaar elke werkdag van 8.30 tot 16.45 uur, op woensdag van 8.30 tot 11.30 uur.


psycholoog@azlokeren.be


Bureau is gelegen op het gelijkvloers naast de personeelsdienst.