logo print

Levensbeschouwelijke begeleiding

Wens je als patiënt bezoek te ontvangen van een vertegenwoordiger van je godsdienst of wens je morele of filosofische ondersteuning? Je kan dit aanvragen via het formulier in de onthaalmap. Dit formulier bezorg je in een gesloten omslag aan de verpleegkundige.