logo print

Privacy

Bescherming van de privacy

De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer in functie van de verwerking van persoonsgegevens is ook van toepassing in het AZ Lokeren. Persoonsgegevens van patiënten worden in het ziekenhuis verzameld en verwerkt op grond van wettelijke en reglementaire verplichtingen, zoals bv. de ziekenhuiswet en de Riziv-reglementering.

Ingevolge de artikelen 20 en 25 van de ziekenhuiswet heeft het AZ Lokeren de verplichting voor iedere patiënt een patiëntendossier aan te leggen dat in het ziekenhuis moet worden bewaard. Daarin worden de nodige verpleegkundige en medische gegevens opgenomen om een optimale verzorging en behandeling te kunnen garanderen.

Het spreekt uiteraard voor zich dat het patiëntendossier strikt vertrouwelijk is en dat derden hierin geen inzage hebben. Enkel de behandelende artsen en verpleegkundigen hebben toegang tot het verpleegkundig luik van het patiëntendossier, terwijl het medisch luik exclusief voorbehouden blijft voor de behandelende artsen. In sommige gevallen wordt ook voor bepaalde paramedische disciplines (sociale dienst enz.) een dossier aangelegd. Al deze personen zijn door het beroepsgeheim gebonden.

De wet van 22 augustus 2002 art. 9 § 2 stelt dat de patiënt recht heeft op inzage in het hem betreffend patiëntendossier. Aan het verzoek van de patiënt tot inzage in het hem betreffend patiëntendossier wordt onverwijld en ten laatste binnen 15 dagen na ontvangst ervan gevolg gegeven. Het verzoek tot inzage kan mondeling of schriftelijk gebeuren door zich te wenden tot de hoofdgeneesheer, dr. Dirk Van Winckel, dirk.van.winckel@azlokeren.be.