logo print

Patiëntenrechten

De wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt zegt wat jouw rechten zijn en hoe je ze kan uitoefenen.

De flyer op deze pagina werd uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu.