logo print

Voorschot

Indien je in regel bent met de mutualiteit dan word je in principe geen voorschot aangerekend. Enkel in uitzonderlijke gevallen en/of wanneer je niet in orde bent met de mutualiteit zal een voorschot gevraagd worden.