logo print

Factuur

Je ontvangt de factuur op het einde van de maand volgend op het verblijf of bezoek aan het ziekenhuis. Bij langdurige hospitalisatie kan er tussentijds gefactureerd worden.

De facturen zijn te betalen binnen de 30 dagen na verzenddatum. Indien je bij opname een voorschot betaald hebt, wordt dit op de factuur in mindering gebracht. Je ontvangt steeds 2 facturen per opname. Eén met betrekking tot de kosten van verzorging en verblijf vanuit de facturatiedienst AZL en een tweede met betrekking tot de erelonen van de artsen vanuit de centrale inningsdienst van de artsen.

Patiënten aangesloten bij de mutualiteit betalen enkel het remgeld en eventuele supplementen, de overige kosten worden rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. Indien je niet bent aangesloten bij de mutualiteit, dan dien je de volledige factuur zelf te betalen.

Een ziekenhuisfactuur (ook wel uittreksel verpleegnota genoemd) wordt opgebouwd volgens een verplicht stramien en bestaat uit 5 rubrieken:

1. Verblijfskosten

Persoonlijk aandeel
Dit bedrag is wettelijk vastgelegd en varieert naargelang de verzekeringsstatus en duur van je verblijf. Dit is het gedeelte van de verpleegdagprijs (een door de overheid vastgelegd forfaitair bedrag dat een deel van de verblijfskosten van het ziekenhuis dekt) dat je zelf dient te betalen.  

Kamersupplement
Bij opname in het ziekenhuis word je een 'opnameverklaring' voorgelegd en ter ondertekening aangeboden. In dit document geef je aan welke kamerkeuze je wenst en wordt het hierbij horende kamersupplement vermeld. Enkel wanneer je kiest voor een éénpersoonskamer, word je een kamersupplement aangerekend. Over de hoogte van dit bedrag vind je meer info onder rubriek 2 van het opnamedocument.

Houd er rekening mee dat wanneer je kiest voor een éénpersoonskamer, je ook ereloonsupplementen ter waarde van maximaal 110% kunnen aangerekend worden.

Forfait terugbetaalbare geneesmiddelen
Per dag dat je in het ziekenhuis verblijft betaal je € 0,62 voor terugbetaalbare geneesmiddelen. Dit bedrag is wettelijk bepaald en wordt ook aangerekend als je zulke geneesmiddelen niet verbruikt hebt.

2. Geneesmiddelen en implantaten

Geneesmiddelen
Onder deze rubriek vind je de geneesmiddelen terug die volledig ten laste van de patiënt vallen zoals bijvoorbeeld pijnstillers, slaapmiddelen enz. Er bestaat hier geen tussenkomst van de mutualiteit voor.  

Parafarmaceutische producten
Onder deze rubriek vind je producten terug zoals een tandenborstel, verzorgingsproducten e.d. Voor deze zaken is er geen tussenkomst voorzien.

Implantaten, prothesen en niet-implanteerbare hulpmiddelen
Implantaat: 
instrument, apparaat of hulpmiddel dat in het lichaam wordt ingebracht bijvoorbeeld heup of lens. Hiervoor dient meestal een persoonlijk aandeel te worden betaald. Bovenop dit aandeel mag er ook een afleveringsmarge aangerekend worden. 
Prothese: dient ter vervanging/wijziging van een lichaamsdeel en wordt uitwendig gedragen bijvoorbeeld kniebrace of orthopedische schoen. Voor prothesen wordt een persoonlijk aandeel maar geen afleveringsmarge aangerekend.
Niet-implanteerbare medische hulpmiddelen: dit is materiaal dat gebruikt wordt tijdens en na een operatie. Dit mag worden aangerekend als er terugbetaling van de mutualiteit is voorzien, bijkomend mag dan een afleveringsmarge worden aangerekend.

3. Medische en paramedische honoraria

Deze rubriek omvat de vergoedingen (honoraria) voor de onderzoeken/behandelingen uitgevoerd door de zorgverstrekkers zoals artsen, kinesisten, vroedvrouwen enz. Voor bepaalde technische verstrekkingen wordt een forfait aangerekend. Meer info met betrekking tot deze forfaits vind je terug in de toelichting van de opnameverklaring. Voor gehospitaliseerde patiënten respecteert de arts het conventietarief.

4. Andere leveringen

Deze rubriek omvat de kosten van producten zoals bloed, gips enz. Deze zijn geheel of gedeeltelijk ten laste van de patiënt.  

5. Diverse kosten

Deze rubriek omvat de kosten van de extra diensten die ons ziekenhuis je aanbiedt tijdens jouw verblijf zoals telefoon, kosten van rooming-in enz. Meer info over deze producten en tarieven vind je hier.

Contact

Voor vragen betreffende de factuur kan je steeds contact opnemen met de dienst CID (Centrale inningsdienst)

 

tel. 09 340 83 70

 

Bereikbaar van maandag tot donderdag van 8.30 tot 12 uur en 13 tot 16 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12 uur.