logo print

Factuur

Je ontvangt de factuur op het einde van de maand volgend op het verblijf of bezoek aan het ziekenhuis. Bij langdurige hospitalisatie kan er tussentijds gefactureerd worden.

De facturen zijn te betalen binnen de 30 dagen na verzenddatum. Indien je bij opname een voorschot betaald hebt, wordt dit op de factuur in mindering gebracht. Je ontvangt steeds 2 facturen per opname. Eén met betrekking tot de kosten van verzorging en verblijf vanuit de facturatiedienst AZL en een tweede met betrekking tot de erelonen van de artsen vanuit de centrale inningsdienst van de artsen.

Patiënten aangesloten bij de mutualiteit betalen enkel het remgeld en eventuele supplementen, de overige kosten worden rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. Indien je niet bent aangesloten bij de mutualiteit, dan dien je de volledige factuur zelf te betalen.

Een ziekenhuisfactuur (ook wel uittreksel verpleegnota genoemd) wordt opgebouwd volgens een verplicht stramien en bestaat uit 5 rubrieken:

1. Verblijfskosten

Persoonlijk aandeel
Ongeacht de kamerkeuze betaal je voor je verblijf een persoonlijk aandeel per verpleegdag (= verpleegdagprijs), welke wettelijk vastgelegd is en afhankelijk is van de duur van de opname en van jouw verzekeringsstatuut (het feit of je gerechtigde bent of recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming). Onderstaande bedragen (geactualiseerd op 10 januari 2019) vind je terug in de kolom ten laste patiënt. 

Rechthebbende met voorkeurtariefKind, persoon ter lasteLangdurig werkloze (alleenstaand of gezinshoofd) en zijn persoon ten lasteAndere rechthebbende
Dag 1€ 5,89/dag€ 33,16/dag€ 33,16/dag€ 43,84/dag
Dag 2 t.e.m. dag 90€ 5,89/dag€ 5,89/dag€ 5,89/dag€ 16,57/dag
Vanaf dag 91€ 5,89/dag€ 5,89/dag€ 5,89/dag€ 16,57/dag

 

Kamersupplement
Bij opname in het ziekenhuis word je een 'opnameverklaring' voorgelegd en ter ondertekening aangeboden. In dit document geef je aan welke kamerkeuze je wenst en wordt het hierbij horende kamersupplement vermeld. Enkel wanneer je kiest voor een éénpersoonskamer, word je een kamersupplement aangerekend. Over de hoogte van dit bedrag vind je meer info onder rubriek 2 van het opnamedocument en op de website op de pagina Kamertype.

Houd er rekening mee dat wanneer je kiest voor een éénpersoonskamer, je ook ereloonsupplementen ter waarde van maximaal 150% kunnen aangerekend worden.

Forfait terugbetaalbare geneesmiddelen
Het ziekenhuis mag forfaitaire kosten aanrekenen per opname, ongeacht of je gebruik gemaakt hebt van deze diensten of niet. Deze forfaits worden dus aan iedereen aangerekend en bestaan uit:

Gewone verzekerdenRechthebbenden met verhoogde tegemoetkoming
Klinische biologie€ 7,44 / opname€ 0 / opname
Medische beeldvorming€ 6,20 / opname€ 1,98 / opname
Medische wachtdienst Wordt enkel aangerekend aan het ziekenfondsWordt enkel aangerekend aan het ziekenfonds
Technische verstrekkingen€ 16,40 / opname€ 0 / opname
Opnameforfait geneesmiddelenWordt enkel aangerekend aan het ziekenfondsWordt enkel aangerekend aan het ziekenfonds
Geneesmiddelenforfait (wordt niet aangerekend bij dagopname)€ 0,62 / dag€ 0,62 / dag

 

2. Geneesmiddelen en implantaten

Geneesmiddelen
Onder deze rubriek vind je de geneesmiddelen terug die volledig ten laste van de patiënt vallen zoals bijvoorbeeld pijnstillers, slaapmiddelen enz. Er bestaat hier geen tussenkomst van de mutualiteit voor.  

Parafarmaceutische producten
Onder deze rubriek vind je producten terug zoals een tandenborstel, verzorgingsproducten e.d. Voor deze zaken is er geen tussenkomst voorzien.

Implantaten, prothesen en niet-implanteerbare hulpmiddelen
Implantaat: 
instrument, apparaat of hulpmiddel dat in het lichaam wordt ingebracht bijvoorbeeld heup of lens. Hiervoor dient meestal een persoonlijk aandeel te worden betaald. Bovenop dit aandeel mag er ook een afleveringsmarge aangerekend worden van 10% met een maximum van € 148,74 per ingreep. Dit zijn kosten die men betaalt voor de dienstverlening van de apotheek. 
Prothese: dient ter vervanging/wijziging van een lichaamsdeel en wordt uitwendig gedragen bijvoorbeeld kniebrace of orthopedische schoen. Voor prothesen wordt een persoonlijk aandeel maar geen afleveringsmarge aangerekend.
Niet-implanteerbare medische hulpmiddelen: dit is materiaal dat gebruikt wordt tijdens en na een operatie. Dit mag worden aangerekend als er terugbetaling van de mutualiteit is voorzien, bijkomend mag dan een afleveringsmarge worden aangerekend.

3. Medische en paramedische honoraria

Deze rubriek omvat de vergoedingen (honoraria) voor de onderzoeken/behandelingen uitgevoerd door de zorgverstrekkers zoals artsen, kinesisten, vroedvrouwen enz. Voor bepaalde technische verstrekkingen wordt een forfait aangerekend. Meer info met betrekking tot deze forfaits vind je terug in de toelichting van de opnameverklaring. Voor gehospitaliseerde patiënten respecteert de arts het conventietarief.

4. Andere leveringen

Deze rubriek omvat de kosten van producten zoals bloed, gips enz. Deze zijn geheel of gedeeltelijk ten laste van de patiënt.  

5. Diverse kosten

Deze rubriek omvat de kosten van de extra diensten die ons ziekenhuis je aanbiedt tijdens jouw verblijf zoals kamercomfort, kosten van rooming-in enz. Meer info over deze producten en tarieven vind je hier.

Contact

Voor vragen betreffende de factuur kan je steeds contact opnemen met de dienst CID (Centrale inningsdienst)

 

tel. 09 340 83 70

 

Bereikbaar van maandag tot donderdag van 8.30 tot 12 uur en 13 tot 16 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12 uur.