logo print

Onze troeven

Het AZ Lokeren biedt een aantrekkelijk en concurrentieel pakket van salaris- en arbeidsvoorwaarden aan haar personeel.

Overname anciënniteit 

Zowel beroepservaring in de openbare sector als in de privésector of als zelfstandige kan in aanmerking worden genomen voor de toekenning van periodieke salarisverhogingen. Ook de (gelijkwaardige) schaalanciënniteit opgebouwd in een bepaalde graad of functie kan worden overgenomen.

Extra vergoedingen voor onregelmatige prestaties 

De regeling die geldt in de verpleging en verzorging:

 • 19-20 uur: +20%
 • 20-6 uur: +25%
 • zondag/feestdag: +100%
 • zaterdag: +25%

Bij het regelmatig presteren van wisselende diensten of buitengewone prestaties kan er een 11%-weddebijslag toegekend worden. Je krijgt een extra compensatie of toelage voor het presteren van onverwachte oproepen, overuren en permanentie-uren.

Jaarlijkse vakantie en feestdagen

Bij een voltijdse tewerkstelling (38 uur/week) heb je recht op 26 betaalde vakantiedagen en 11 betaalde feestdagen.
Op 45 en 50 jaar komt daar telkens 1 betaalde vakantiedag bij.
Verpleeg- en zorgkundigen, en andere personeelsleden, die een voldoende aantal buitengewone prestaties kunnen voorleggen binnen een bepaalde periode, genieten van het systeem van arbeidsduurvermindering bestaande uit extra verlofdagen of een premie:

 • vanaf 45 jaar: + 12 dagen
 • vanaf 50 jaar: + 24 dagen
 • vanaf 55 jaar + 36 dagen

Personeelsleden die niet kunnen genieten van het systeem van arbeidsduurvermindering krijgen extra leeftijdsdagen vanaf 52 jaar:

 • 52 jaar: 5 dagen
 • 53 jaar: 8 dagen
 • 54 jaar: 10 dagen
 • 55 jaar: 13 dagen
 • 56 jaar: 15 dagen
 • 57 jaar: 18 dagen
 • 58 jaar: 20 dagen

Hospitalisatieverzekering

Je hebt recht op een gratis en uitgebreide hospitalisatieverzekering.

Woon-werkverkeer 

Voor je verplaatsingen met de fiets van en naar het werk ontvang je een vergoeding van € 0,15 per kilometer. Voor verplaatsingen met de trein wordt een gedeeltelijke tussenkomst voorzien volgens de wettelijk gangbare barema’s. Andere verplaatsingen met het openbaar vervoer worden volledig terugbetaald.

Personeelsrestaurant 

Als personeelslid geniet je van een lekkere warme lunch in onze cafetaria tegen de heel voordelige prijs van € 2,5.

Onze troeven op een rij
  • overname anciënniteit
  • extra vergoedingen voor onregelmatige prestaties
  • 26 vakantiedagen
  • 11 feestdagen 
  • hospitalisatieverzekering
  • vergoeding woon-werkverkeer
  • voordelig eten in de cafetaria

  Afhankelijk van de functie zijn er nog een aantal bijkomende voordelen zoals bijvoorbeeld vergoedingen voor verpleegkundigen met een beroepstitel.