logo print

Op verhaal komen bij ziekte. De taken van een psycholoog in het ziekenhuis: meer dan je denkt.

Vandaag, 12 februari, is het de ‘Dag van de psycholoog’. Een uitgelezen moment om het werk dat onze psychologen doen in het AZ Lokeren eens in het licht te zetten. Onze psychologen zijn Kathleen Heyndrikx en Heidi Bruyneel (tel. 09 340 83 94). Zij geven je gratis ondersteuning bij opname in het ziekenhuis.

“Bij een behandeling tegen een ziekte kan een psycholoog langskomen, maar ik ben toch niet gek?”

Je hoeft absoluut niet gek te zijn om bij iemand op verhaal te komen, integendeel. In een ziekenhuis is de rol van de psycholoog zeer breed. De psycholoog kan ingeschakeld worden in het traject van patiënten met een ingrijpende ziekte, ouderdom, rouw enz. Niet omdat elk van deze patiënten en zijn familie ineens therapie nodig hebben. De meeste gedachten, gevoelens en vragen zijn immers heel normale reacties op extreme omstandigheden. Wél omdat tijd nemen voor deze verschillende reacties, je draagkracht, de omgeving die je mee steunt, gevoelens en vragen belangrijk zijn voor je levenskwaliteit.

Enkele voorbeelden:

  • Vaak is er een plotse breuk in de plannen voor de komende periode. Deze moeten (tijdelijk) worden herzien.
  • Als patiënt sta je voor de taak om om te gaan met een medische behandeling die vaak belastend is (de duur van de ziekenhuisopname en het omgaan met de bijwerkingen).
  • De confrontatie met ziek zijn kan ervoor zorgen dat je meer nadenkt over je leven tot nu toe en datgene wat belangrijk is.
  • Daarbij komt soms het omgaan met angst voor het verdere verloop.

De psycholoog lost je problemen niet op, maar helpt je te kijken met een andere bril, te begrijpen en aan te pakken.

“Ik kan ook bij mijn familie en vrienden terecht.”

Familie en vrienden kunnen een belangrijke steun vormen in een periode van opname in het ziekenhuis. Een open gesprek is hierin even belangrijk als aandacht voor het dagelijkse leven en tijd voor ontspannen momenten. Een gesprek met een psycholoog biedt hierin extra ondersteuning. Het voordeel is dat de psycholoog een buitenstaander is, een neutraal iemand die geen deel uitmaakt van je sociaal netwerk en dus onpartijdig kan luisteren. Ook familieleden kunnen bij ons langskomen voor gesprek. Apart of samen met jou.

Enkele voorbeelden:

  • Naast het patiënt-zijn ben je vaak ook nog ouder, grootouder, werknemer, vriend enz. Ziek worden kan het invullen van deze rollen moeilijker maken. Soms is het zoeken naar een nieuwe invulling.
  • Als mantelzorger kan het een hele opgave zijn om nog aan zelfzorg te doen. Hoe doe je dit concreet en kan je dit jezelf toestaan?
  • Wanneer je (jonge) kinderen of kleinkinderen hebt, komt soms de vraag of en hoe je hen kan betrekken bij datgene wat je nu doormaakt.
  • Binnen een familie is het mogelijk dat er heel verschillend wordt gereageerd op de diagnose. De ene persoon wil er bijvoorbeeld alles over weten, terwijl de andere er net zo weinig mogelijk aandacht aan wil besteden, het volledig in z’n eentje wil verwerken, of net veel nood heeft er over te spreken. Soms is het zoeken om respect te hebben voor de verschillende manieren van verwerking én elkaar nog terug te vinden voor steun.

Het kan deugd doen over deze onderwerpen te kunnen praten en op deze manier wat meer inzicht te bekomen over hoe ermee om te gaan.