logo print

Bezoek

De bezoekuren zijn van 14 - 16 uur en van 18 - 20 uur. Gelieve deze te respecteren. Ouders mogen de hele dag bij hun kind blijven. We vragen wel om na 21 uur niet meer op de gang rond te lopen. Broertjes en zusjes zijn natuurlijk ook welkom, maar ze vallen wel onder de verantwoordelijkheid van de ouders.

Elk kind krijgt graag bezoek, maar gelieve het bezoek zo veel mogelijk te spreiden zodat je kind niet te vermoeid geraakt. Indien je kind een besmettelijke aandoening heeft, gelieve geen andere kinderen op de kamer toe te laten. Spreek je arts of de verpleegkundige aan als je hierover vragen hebt.

Indien je kind in daghospitalisatie (= dezelfde dag weer naar huis) op onze kinderafdeling verblijft, vragen we om geen bezoek te laten komen. Je kind heeft na de operatie rust nodig. Wanneer je de kamer verlaat, verwittig dan steeds de verpleegkundige.